• Video

  • Album ảnh

Cổng dịch vụ công quốc gia hỗ trợ dịch vụ công người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

14/05/2020

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, công khai, hạn chế việc đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính, từ ngày 12/5/2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp thêm 6 dịch vụ công để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Bao gồm:

 (1) Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

(2) Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động;

(3) Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp;

(4) Kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân;

(5) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất;

(6) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid.

Dự kiến, các dịch vụ công này trên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ hỗ trợ cho 4 triệu đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19, rút ngắn thời gian thực hiện từ 6 đến 10 ngày làm việc với từng đối tượng so với cách triển khai trực tiếp. Đồng thời, thông qua kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị sẽ hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ của nhà nước theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg.

Để thực hiện được các dịch vụ trên, người dân và doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn, sau đó tiến hành đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi lựa chọn được thủ tục cần thực hiện, người dân và doanh nghiệp đăng nhập và thực hiện kê khai thông tin, đính kèm thành phần hồ sơ theo quy định và chọn nộp cho cơ quan xử lý tương ứng.

Nguyễn Thị Hải Yến

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :