• Video

  • Album ảnh

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cắt giảm một loạt lãi suất điều hành từ ngày 13/5/2020

14/05/2020

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và gây suy thoái kinh tế toàn cầu, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương nhiều nước cắt giảm lãi suất điều hành và thực thi nhiều giải pháp kích thích kinh tế, hỗ trợ tài khóa với quy mô lớn.

Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 tại Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 và Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9/4/2020, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành một loạt quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 05 năm 2020, cụ thể như sau:

 (1) Giảm lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm (Quyết định số 918/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 5 năm 2020).

(2) Lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở (lãi suất OMO) từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm.

(3) Lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,5%/năm xuống 0,2%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75%/năm xuống 4,25%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,25%/năm xuống 4,75%/năm (Quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 5 năm 2020).

(4) Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm (Quyết định số 920/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 5 năm 2020).

Như vậy đây là lần giảm lãi suất điều hành lần thứ 2 liên tiếp trong một thời gian ngắn. Trước đó ngày 16/3/2020 Ngân hàng Nhà nước cũng đã giảm mạnh các mức lãi suất, tối đa lên đến 1 điểm phần trăm.

Nguyễn Thị Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :