• Video

  • Album ảnh

Họp thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

12/05/2020

Chiều ngày 08/5/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã tổ chức phiên họp thẩm định “Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Tham dự phiên họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định; các cơ quan Trung ương có liên quan; các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch; về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Lê Duy Thành- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Độ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các phòng chuyên môn Sở Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan được giao lập Quy hoạch tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị.

Tại phiên họp, được sự ủy quyền của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, trong đó:

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tới năm 2030 sẽ trở thành một tỉnh có nền kinh tế là vị trí trung tâm toàn vùng, có vai trò quan trọng trong một số lĩnh vực của quốc gia bao gồm công nghiệp, du lịch dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao; Đến năm 2050, Vĩnh Phúc sẽ trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng; có môi trường sóng tốt, phát triển bền vững, mức phát triển tương đương với mức hiện tại của các quốc gia thu nhập khá ở khu vực Châu Á.

Nguyên tắc lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc phải đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ nhưng cũng cần giải quyết những vấn đề bất hợp lý, xung đột giữa Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc với các chiến lược phát triển kinh tế cấp quốc gia, cấp vùng; đảm bảo khai thác và phát huy hết các tiềm năng và lợi thế về công nghiệp, du lịch, nông lâm nghiệp; đảm bảo phát huy lợi thế địa lý của tỉnh; nằm ở vùng thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Vĩnh Phúc; đáp ứng được các yêu cầu phát triển trong giai đoạn hội nhập; quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc là dạng quy hoạch tích hợp; cần ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng hệ thống thông tin địa lý gis trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng.

Căn cứ vào điều kiện, tiềm năng và bối cảnh phát triển trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng 33 nội dung dự kiến tích hợp vào quy hoạch tỉnh, trong đó có 9 nội dung về phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố; 24 nội dung về phương án phát triển các ngành, lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tóm tắt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

Cho ý kiến phản biện tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Hồng Quang - Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tiến sĩ Ngô Công Thành – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Vĩnh Phúc, hồ sơ trình thẩm định đầy đủ theo quy định, các nội dung lập Quy hoạch tỉnh đã bám sát Nghị định số 37/2020/NĐ-CP của Chính Phủ… đồng thời, đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu rà soát lại các căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, căn cứ lập quy hoạch; bổ sung về báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; rà soát các nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh và tiến độ triển khai lập quy hoạch cho phù hợp với quy định và thực tế của tỉnh...

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đinh Trọng Thắng - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt nhận xét của các Bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia về Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, qua đó các Bộ, ngành và chuyên gia cơ bản thống nhất với Nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đề nghị chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chuyên gia quy hoạch và ý kiến của Thành viên Hội đồng thẩm định.

Đồng chí Lê Duy Thành, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết, Vĩnh Phúc xác định công tác xây dựng Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng hàng đầu nhằm cụ thể hóa các chiến lược, quy hoạch của quốc gia, của vùng, đồng thời hoạch định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Từ năm 2019, thực hiện theo Luật Quy hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các tổ chức có liên quan tiến hành tổ chức triển khai các bước theo quy trình để xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch. Đồng thời, cảm ơn các chuyên gia và thành viên Hội đồng thẩm định đã có nhiều ý kiến cụ thể, chuyên sâu đối với báo cáo lập nhiệm vụ quy hoạch của Vĩnh Phúc. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp thu hoàn toàn và đầy đủ, hoàn thiện báo cáo cũng như chuẩn bị hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh đúng yêu cầu của Luật Quy hoạch.

Đ/c Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu kết luận.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao công tác chuẩn bị của Vĩnh Phúc và các ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng thời trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch, đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu, giải trình và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch gửi cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định; hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh theo quy định của Nghị định 37/2019/NĐ-CP trên cơ sở cập nhật những nội dung Hội đồng thẩm định đã yêu cầu chỉnh sửa đối với Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch.

Lê Duy Thơ

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :