• Video

  • Album ảnh

Vĩnh Phúc hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung ở vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

14/02/2020

Ngày 12/02/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung; người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hỗ trợ người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người bị cách ly như sau:

- Hỗ trợ trường hợp cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung: 60.000 đồng/người/ngày;

- Hỗ trợ người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền: 40.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ cho người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch trên địa bàn tỉnh: 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết.

Thời gian thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết tính từ ngày 13/02/2020 đến hết thời gian cách ly đối với đối tượng cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung, người thường trú, tạm trú. Đối với người trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng dịch thì khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thôi lập chốt, trạm kiểm dịch.

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 12/02/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :