• Video

  • Album ảnh

Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 17 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử

13/02/2020

Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 17 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử

Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Với quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử, hiện thực hóa chủ trương Chính phủ phục vụ, kiến tạo, năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.  Trên cơ sở đó, trong năm 2019, công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng lên gấp đôi; 100% các bộ, ngành, địa phương đã kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi trên mạng đạt trên 86,5% (rất gần so với mục tiêu 90% vào năm 2020). Đến nay, cả nước đã có 55/63 địa phương tổ chức Trung tâm phục vụ hành chính công; tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt tỷ lệ 95,8%. Các điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành đã được rà soát, cắt giảm 3.451/6.191 điều kiện của hầu hết các bộ, ngành; cắt giảm 6.776/9.926 danh mục dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa khoảng hơn 6.300 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (09/12/2019) đến ngày 09/02/2020, đã có hơn 44.200 tài khoản đăng ký trên hệ thống này; trên 13,4 triệu lượt truy cập; hơn 854.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó có 6.900 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng Dịch vụ công quốc gia được xử lý thành công; tiếp nhận, xử lý 4.150 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ 3.900 cuộc gọi qua Tổng đài hỗ trợ (18001096). Đến thời điểm này, đã có 9/22 bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai các nhiệm vụ Chính phủ điện tử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai Chính phủ điện tử, chưa hoàn hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai; hơn 70% các bộ, ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; chưa có nền tảng thanh toán điện tử cho dịch vụ công; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa có ý thức thay đổi thói quen, vẫn ưu tiên thực hiện theo các phương thức truyền thống.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được và khó khăn vướng mắc tại địa phương, đơn vị, đồng thời, đưa ra những kinh nghiệm, giải pháp hay trong việc cải cách quản trị công - chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho Chính phủ điện tử; triển khai xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến,…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việc xây dựng Chính phủ điện tử là công việc lớn của Quốc gia, vì vậy, cần tổng kết, đánh giá trong thời gian qua đã có những cách làm tốt để nhân rộng; nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, huy động toàn bộ hệ thống chính quyền và người dân cùng vào cuộc.

Về định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 17 của Chính phủ đặt ra, nhất là hoàn thành 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tiếp tục xây dựng chiến lược về xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó cần khẩn trương hoàn thiện các thể chế để tạo hành lang pháp lý và đảm bảo nguồn tài chính, nhân lực cho việc xây dựng Chính phủ điện tử. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị người đứng đầu bộ, ngành và địa phương cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 17 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động.

Nguồn: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :