• Video

  • Album ảnh

Quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh

12/02/2020

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 06/2020 Quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh.

Một số nội dung chính của Quy định như sau:

Phân cấp quản lý

UBND cấp huyện có trách nhiệm quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong đô thị được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước (trừ trường hợp nguồn vốn trung ương được giao cho một tổ chức quản lý) và nhận bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung từ các cá nhân, tổ chức tự đầu tư, thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch

Trong công tác lập quy hoạch đô thị mới phải xác định rõ hướng tuyến, quy mô, số lượng chủng loại công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 7, Nghị định 72/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với các quy hoạch đô thị đã được phê duyệt hoặc khi lập dự án đầu tư nhưng chưa có công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị hoặc thỏa thuận lập dự án phải tuân thủ quy định tại Khoản 7, Điều 7, Nghị định 72/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Khảo sát, thiết kế

Đối với việc khảo sát, thiết kế để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được thực hiện theo quy định tại Nghị định 39/2010/NĐ-CP; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các quy phạm chuyên ngành.

Khi thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung trên các tuyến đường, phố, các khu dân cư, khu đô thị xây dựng mới phải thực hiện theo quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt thì phải thỏa thuận với Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh chấp thuận. Đồng thời, khi thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung phải đáp ứng một số quy định tại Khoản 3, 4, Điều 6 của Quy định này.

Thẩm định, phê duyệt thiết kế

Công tác thẩm định, phê duyệt các bước thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Cấp phép xây dựng, cấp phép thi công và thi công công trình

Chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, giấy phép thi công trước khi khởi công xây dựng công trình, trừ trường hợp được miễn giấy phép theo quy định. Việc cấp giấy giấy phép xây dựng công trình thực hiện theo các quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Việc cấp giấy phép thi công các công trình nằm trên phần đất dành cho đường bộ thực hiện theo các quy định tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định 11/2010/NĐ-CP.

Khi thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải thông báo việc khởi công công trình đến UBND cấp xã, chủ sở hữu các công trình ngầm (nổi) tại khu vực thi công. Nhà thầu thi công phải có biện pháp thi công bảo đảm an toàn cho hoạt động bình thường của các tuyến đường dây, đường cáp, đường ống, các công trình ngầm và các công trình khác cũng như bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...

Trách nhiệm đầu tư

UBND cấp huyện có trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung bằng nguồn vốn nhà nước khi xây dựng các tuyến đường giao thông mới trên địa bàn hành chính của huyện.

UBND tỉnh đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung bằng nguồn vốn nhà nước khi xây dựng các tuyến đường giao thông mới trên địa bàn hành chính từ hai huyện trở lên.

Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước có trách nhiệm đề xuất đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung khi đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông mới do mình làm chủ đầu tư. 

Chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu nhà ở công nhân có trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong phạm vi dự án được chấp thuận.

Dấu hiệu nhận biết, giá, hợp đồng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Dấu hiệu để nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào các các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 72/2012/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013.

Việc thực hiện định giá, cơ chế và nguyên tắc kiểm soát giá thuê sử dụng chung, chi phí quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013.

Hợp đồng sử dụng chung, hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung: Thực hiện theo Thông tư số 03/2013/TT-BXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh; thỏa thuận về hướng tuyến, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung khi dự án chưa có trong quy hoạch đô thị; cấp phép xây dựng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo quy định. Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý và đề nghị xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện lập danh mục các tuyến đường trong các đô thị cần phải xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2020.

Nội dung chi tiết tại đây.

Nguồn: Minh Hiển (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :