• Video

  • Album ảnh

Điểm mới trong chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư và Nông nghiệp nông thôn

03/01/2020

Nhằm khuyến khích, thu hút các Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; ngày 11/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 thay thế Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh.

Trong đó, Nghị quyết 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh mở rộng nội dung hỗ trợ, tăng mức hỗ trợ và thay đổi điều kiện hỗ trợ theo hướng thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, cụ thể:

Nghị quyết mở rộng nội dung hỗ trợ, bổ sung thêm chính sách hỗ trợ cấp bù chênh lệch lãi suất (bằng chênh lệch giữa lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư).

Nghị quyết mới tăng mức hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi lợn tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án (mức hỗ trợ Nghị quyết cũ là không quá 2 tỷ đồng/dự án). Hỗ trợ trồng cây dược liệu ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết mới 50 triệu đồng/ha đối với trồng cây tập trung và không quá 25 triệu đồng/ha đối với cây trồng dưới tán rừng (theo Nghị quyết cũ là 15 triệu đồng/ha).

Quy định điều kiện để được hỗ trợ theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp: Theo Nghị quyết mới hỗ trợ đầu tư vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn các loại theo quy trình VietGap dự án có quy mô sản xuất tối thiểu 01 ha trở lên cây rau, củ, quả tập trung trồng ngoài trời (theo Nghị quyết cũ là 10ha); hoặc 0,5ha trồng trong nhà lưới (theo Nghị quyết cũ là 1ha),…

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn có thể tìm hiểu Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư http://sokhdt.vinhphuc.gov.vn hoặc liên hệ tới phòng chuyên môn Kinh tế ngành theo số điện thoại 0211.3861704 để được hướng dẫn chi tiết./.

Nhữ Thị Huyền
Chuyên viên phòng Kinh tế ngành

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :