• Video

  • Album ảnh

Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

03/01/2020

Năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức rà soát và công bố Danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ở 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã); trong đó công bố thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh là 1.463 thủ tục hành chính (TTHC).

Trong thời gian qua, công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC của tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc và dần đi vào ổn định. Năm 2019, Trung tâm hành chính công tỉnh đã tiếp nhận mới 35.768 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 1.914 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ 37.682 hồ sơ. Số TTHC được giải quyết trước và đúng hạn 33.257 hồ sơ (đạt 98,13%), số hồ sơ chậm hạn là 635 hồ sơ (chiếm 1,87%). Như vậy, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC trong năm 2019 tăng hơn 6.844 hồ sơ (bằng 22%) so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn cao hơn năm 2018 là 2,48%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra là 96%.

Tháng 5/2019, phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển 100% TTHC và toàn bộ cán bộ của Phòng sang tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm hành chính công  để thực hiện mô hình 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, ký, trả kết quả tại chỗ). Việc thực hiện 4 tại chỗ lĩnh vực đăng ký kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong liên hệ giải quyết công việc, có tác động tích cực đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh Văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :