• Video

  • Album ảnh

Vĩnh Phúc triển khai thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử không gửi văn bản giấy

26/12/2019

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản Quốc gia. Ngày 19/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 10099/UBND-HC về việc thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử không gửi văn bản giấy trên địa bàn tỉnh. Theo đó Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc gửi văn bản điện tử có ký số trực tiếp trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Trục liên thông văn bản Quốc gia (trừ văn bản mật).

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu 18 loại văn bản chỉ gửi văn bản điện tử ký số không gửi bản giấy áp dụng trên địa bàn tỉnh gồm: Quyết định, Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông báo, Hướng dẫn, Kế hoạch, Đề án, Chương trình, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Công căn, Công điện, Giấy mời, Lịch làm việc, Phiếu chuyển và Lịch công tác.

Thời điểm thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử không gửi bản giấy bắt đầu từ ngày 01/01/2020. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh Văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :