• Video

  • Album ảnh

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

26/12/2019

Vừa qua, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 191/QDNNVV-NVCV ngày 17/12/2019 về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ phát triển DNNVV.

Theo đó, đối tượng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị với mục đích đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh;

Mức cho vay tối đa: mức cho vay từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn vay vốn tối đa: Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kihn doanh nhưng tối đa không quá 07 năm.

Thời gian ân hạn: Thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn) tối đa là 02 năm.

Lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời hạn vay vốn: Lãi suất cho vay vốn ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay vốn trung và dài hạn là 6,0%/ năm.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đề nghị vay vốn gián tiếp của Quỹ tại điểm giao dịch của Ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp hoặc qua bưu điện. Hiện nay, Quỹ đã ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và dự kiến sẽ ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp với một số ngân hàng thương mại khác, sau khi ký kết, Quỹ sẽ công bố danh sách Ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp của Quỹ trên Website. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chuyển thông tin đề nghị vay vốn về quỹ để được tư vấn tiếp cận vốn vay của Quỹ.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tư vấn DNNVV tiếp cận vốn vay của quỹ, xin liên hệ: Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp)- số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 24.37957855/024.37957897 (Số máy lẻ 202/204).

Email: smedf@mpi.gov.vn.

Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn.

Facebook: https://www.facebook.com/smedf.mpi

Nguyễn Thị Hải Yến
TTNC- Sở KH&ĐT

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :