• Video

  • Album ảnh

Diễn đàn doanh nghiệp trong định hướng phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

20/12/2019

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc Phạm Quang Thắng đã tham dự Diễn đàn với chủ đề “Doanh nghiệp trong định hướng phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”. Diễn đàn do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng, Trung tâm xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phối hợp tổ chức nhằm định hướng doanh nghiệp trong đầu tư kinh doanh có tầm nhìn khu vực Bắc Bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng ngày càng phát triển.

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI và các doanh nghiệp tiêu biểu các tỉnh, thành phố.

Diễn đàn Doanh nghiệp trong định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm
Bắc Bộ lần thứ nhất được tổ chức tại Hải Phòng

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh là trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh của cả nước… Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang có sự phát triển tăng tốc so với cả nước, các vùng kinh tế trọng điểm khác và cả so với mục tiêu đề ra. Trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2018, kinh tế của vùng tăng trưởng nhanh, quy mô kinh tế luôn giữ tỷ trọng cao trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Tham gia ý kiến vào diễn đàn, các đại biểu đều đánh giá vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang có sự phát triển tăng tốc so với cả nước, các vùng kinh tế trọng điểm khác và cả so với mục tiêu đề ra. Trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2018, kinh tế của vùng tăng trưởng nhanh, quy mô kinh tế luôn giữ tỷ trọng cao trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” đã xác định mục tiêu xây dựng Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành một trong hai vùng dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, nòng cốt tiên phong trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Các đại biểu tham dự tại Diễn đàn

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, ngoài hạ tầng cứng, việc xây dựng cơ chế, chính sách thuận lợi, thông thoáng, ổn định và phù hợp với đặc thù của vùng KTTĐ Bắc bộ có thể được coi là "mở đường cao tốc". Hạ tầng mềm này cần được khai mở hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, tác động lan tỏa đến các vùng khác trong cả nước.

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chia sẻ tại Diễn đàn, đã có đánh giá rằng: Dù ngành công nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ phát triển mạnh với nhiều doanh nghiệp lớn nhưng vẫn chủ yếu thuộc về khu vực FDI. Doanh nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu ở vai trò gia công, lắp ráp. Vùng này cũng có một số ngành dịch vụ mũi nhọn nhưng không bền vững.

Ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo
Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đóng góp ý kiến tại Diễn đàn

Với doanh nghiệp FDI được xem là khu vực lan tỏa, dẫn dắt các các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhưng thực tế lại khó khăn. Các DNNVV vẫn khó tham gia vào chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp FDI. Với doanh nghiệp trong nước, tính liên kết của các doanh nghiệp trong khu vực vẫn mang tính địa phương, quy mô nhỏ. Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, công nghệ còn lạc hậu, hiệu quả còn thấp, chi phí logistics vẫn ở mức cao.Trong khi đó, chiến lược phát triển ngành nghề cho khu vực vùng KTTĐ Bắc Bộ cũng còn thiếu…

Tuyên dương các doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực
cho Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Kết thúc hội nghị là lễ tuyên dương các doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực cho Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thời gian qua./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh Văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :