• Video

  • Album ảnh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

19/12/2019

Sáng ngày 19/12/2019, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp - Quốc hội; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị tại trụ sở Chính phủ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần thiết thực trong giữ gìn ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội Nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW, với những kết quả nội bật cũng như chỉ rõ tồn tại hạn chế và giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nhấn mạnh những chuyển biến tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Trong đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL được nâng lên và được xác định là bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương.Thể chế, chính sách của công tác PBGDPL được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ với văn bản có giá trị pháp lý. Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành, địa phương, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.Hình thức PBGDPL được thực hiện đa dạng, phong phú, sáng tạo. Những hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được tăng cường, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo tóm tắt

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định, trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, điểm nổi bật của Vĩnh Phúc là luôn chú trọng tuyên truyền, PBGDPL phục vụ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh; thực hiện tốt Đề án của Bộ Tư pháp về tuyên truyền, PBGDPL tại các địa bàn có điểm nóng về vi phạm pháp luật.

Để tiếp tục triển khai tốt công tác PBGDPL, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng, các bộ, ngành sửa đổi Luật PBGDPL năm 2012 theo hướng quy định cụ thể về đảm bảo nguồn lực, cơ chế tài chính và trách nhiệm rõ ràng của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác PBGDPL; cần kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với công tác khen thưởng, xử lý vi phạm để đưa pháp luật vào cuộc sống hiệu quả; Bộ Tư pháp cần sớm xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về công tác PBGDPL để các địa phương triển khai đảm bảo phục vụ nhiệm vụ công tác PBGDPL hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì
và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao các ngành, địa phương trong việc thực hiện tốt Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, qua đó tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng trở thành chuẩn mực trong ứng xử của người dân, hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; việc thực thi pháp luật đảm bảo công bằng, người dân ngày càng có niềm tin sâu sắc vào hệ thống pháp luật và bộ máy thực thi pháp luật. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường, đổi mới toàn diện, sâu sắc đối với công tác PBGDPL. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn; đẩy mạnh PBGDPL trong nhà trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng và chú trọng nêu gương người tốt việc tốt; quan tâm bố trí nguồn lực, xây dựng đội ngũ PBGDPL chuyên nghiệp.

Trên cơ sở những kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục triển khai hiệu quả công tác PBGDPL; các địa phương cần đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kết hoạch chỉ đạo công tác PBGDPL ngay từ đầu năm 2020; giao Sở Tư pháp rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ về PBGDPL để tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai đạt hiệu quả./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh Văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :