• Video

  • Album ảnh

Vĩnh Phúc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính

16/12/2019

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, ngày 09/12/2019, Phó Chủ tịch tỉnh Vũ Việt Văn đã ban hành văn bản triển khai số 9816/UBND-VX3 chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1. Yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm túc việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là kết quả đánh giá thi đua đối với các đơn vị, địa phương.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động đôn đốc và ban hành các giải pháp để các đơn vị thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện.

3. Giao Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung được giao tại Văn bản số 7718/UBND-VX3 ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh làm căn cứ hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước là nhiệm vụ chính trị bắt buộc các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh phải thực hiện. Do đó yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai đồng bộ trong thời gian tới./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh Văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :