• Video

  • Album ảnh

Tin vui đến với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

12/12/2019

Ngày 25/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 2666/QĐ-UBND, phân bổ vốn hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho dự án Đầu tư cơ sở giết mổ lợn tập trung tại xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt thực hiện.

Dự án được hỗ trợ theo cơ chế tại Nghị quyết 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Với mức hỗ trợ 60% chi phí /dự án cho các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, cấp thoát nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua sắm thiết bị…

Cơ sở sở giết mổ lợn tập trung tại xã Cao Minh
của Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt

Như vậy tính đến nay, UBND tỉnh đã hỗ trợ cho 03 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị quyết 202/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với số vốn hỗ trợ là 7,14 tỷ đồng, cụ thể: Hỗ trợ 1,64 tỷ đồng cho dự án Sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo quy trình VietGAP do Công ty cổ phần nông lâm nghiệp và môi trường Vĩnh Hưng thực hiện đầu tư tại Xứ đồng Mả Khéo, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên; 2,0 tỷ đồng cho dự án Sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo quy trình VietGAP do Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ nông nghiệp Trung Kiên thực hiện đầu tư tại Xứ đồng Bùng, thôn Liên Bình, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương; 3,5 tỷ đồng cho dự án Đầu tư cơ sở giết mổ lợn tập trung tại xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt thực hiện.

Quy trình sản xuất rau VietGAP do Công ty CP nông lâm nghiệp và MT Vĩnh Hưng

Quy trình sản xuất rau VietGAP do Công ty TNHH TM và DV NN Trung Kiên

Các dự án đã hoàn thành, nhận hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và đi vào hoạt động theo mô hình canh tác tiên tiến trong sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo quy trình VietGAP, giải quyết nhu cầu rau an toàn trên địa bàn tỉnh và vùng lân cận; cơ sở giết mổ vệ sinh, an toàn. Đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho công nhân trong công ty, từng bước tạo dựng được niềm tin và uy tín đối với những khách hàng khó tính nhất, giúp họ yên tâm hơn về chất lượng cũng như nguồn gốc của sản phẩm.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang nghiên cứu, tham khảo, lập hồ sơ dự án đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp và nông thôn để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu trong việc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực Nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tạo điều kiện tốt và hỗ trợ thuận lợi cho doanh nghiệp có đủ nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng sản xuất hiện đại.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn có thể tìm hiểu Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh; Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Quy định thực hiện Chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Hướng dẫn số 27/HD-SKHĐT ngày 02/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư http://sokhdt.vinhphuc.gov.vn hoặc liên hệ tới phòng chuyên môn Kinh tế ngành theo số điện thoại 0211.3861704 để được hướng dẫn chi tiết./.

Nhữ Thị Huyền
Chuyên viên phòng Kinh tế ngành

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :