• Video

  • Album ảnh

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

29/11/2019

Ngày 11/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Theo đó, Kế toán viên cao cấp phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, Kế toán viên cao cấp còn phải: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch Kế toán viên cao cấp; có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính, cử nhân chính trị…

Công chức dự thi nâng ngạch Kế toán viên cao cấp ngoài các điều kiện về trình độ học vấn như trên còn phải đáp ứng thêm các điều kiện về nghiệp vụ như: Đã chủ trì xây dựng ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành, tỉnh lĩnh vực tài chính kế toán, đã được nghiệm thu; Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ, trong hoạt động lãnh đạo, quản lý công tác kế toán…

Thông tư gồm 6 Chương, 28 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó Chánh Văn phòng sở

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :