Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chínhhuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

15/10/2019

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, UBND tỉnh công bố 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc gồm các thủ tục hành chính sau:

1. Thẩm định Chủ trương đầu tư dự án đầu tư công.

2. Thẩm định, phê duyệt dự án không có cấu phần xây dựng.

3. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án không có cấu phần xây dựng.

4. Thẩm định, phê duyệt  Thiết kế dự toán dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng.

5. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Thiết kế dự toán dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng.

6. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

7. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

8. Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

Quyết định số 2444/QĐ-UBND đã nêu rõ trình tự giải quyết của từng thủ tục hành chính để tổ chức tiện liên hệ công tác như sau:

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh - Số 5 Đường Nguyễn Trãi - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính của các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, in phiếu hẹn, chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được chuyển đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Bước 6. Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Cách thức thực hiện của các thủ tục hành chính: Đều được tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, phí, lệ phí, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được chi tiết cụ thể tại Phần II của Quyết định này.

Quyết định 2444/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/10/2019./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :