Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư

09/08/2019

Sáng 8/8, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Viện nghiên cứu quản lý kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện tái cơ cấu kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2020. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Báo cáo khát quát nội dung thực hiện tái cơ cấu kinh tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Độ cho biết: Vĩnh Phúc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu Chiến lược đề ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, nghị quyết chuyên đề nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; khuyến khích thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thi; đầu tư xây dựng, phát triển toàn diện các lĩnh vực. Đồng thời, hình thành 3 tiểu vùng trong phát triển kinh tế là: Tiểu vùng trung du – miền núi phía Bắc, gồm các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô và một phần phía Bắc huyện Bình Xuyên; Tiểu vùng trung tâm, gồm thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên và trung tâm huyện Bình Xuyên; tiểu vùng đồng bằng, gồm các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và phía nam Bình Xuyên.

Từ việc tập trung phát triển kinh tế theo các tiểu vùng, từ năm 2011 đến nay, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 7,43%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến năm 2019, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ chiếm 92,55%; ngành nông – lâm nghiệp, thủy sản chiếm 7,45%; thu nhập bình quân đầu người đạt 90,8 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,11%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 36%; 85% người dân ở đô thị được sử dụng nước sạch và 98% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Đặc biệt, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và là thành phố trực thuộc Trung ương, Vĩnh Phúc đã tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp là nền tảng của nền kinh tế và là động lực quan trọng để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với đó, mở rộng các hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư; xây dựng lĩnh vực, dự án kêu gọi đầu tư theo từng thời kỳ, từng giai đoạn phù hợp với định hướng phát triển – kinh tế - xã hội. Hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có 10.142 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 93.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, trong đó, có 7.302 doanh nghiệp đang hoạt động. Giai đoạn 2011-2020, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10,9%/năm, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 97% giá trị tăng thêm ngành công nghiệp. Riêng đối với ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, từ việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích và đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay, cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi, mùa vụ của Vĩnh Phúc có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, với nhiều vùng sản xuất tập trung cho năng suất, chất lượng được hình thành như: Vùng chăn nuôi bò sữa tại các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Đảo; chăn nuôi lợn  quy mô lớn ở Lập Thạch, Yên Lạc; chăn nuôi gia cầm ở Tam Dương, Tam Đảo. Đặc biệt, phương thức chăn nuôi theo hướng công nghiệp, tiên tiến, hiện đại ngày càng phát triển mạnh. Sản phẩm thịt lợn hơi xuất chuồng ngày càng tăng, năm 2018, toàn tỉnh xuất chuồng trên 91,15 ngàn tấn lợn hơi, trên 7,6 ngàn tấn thịt trâu, thịt bò và trên 31,47 ngàn tấn gia cầm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã báo cáo và làm rõ hơn các nội dung Đoàn công tác Viện nghiên cứu quản lý kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm liên quan đến việc đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông; tình hình thu hút, phát triển các dự án công nghiệp lớn, dự án công nghiệp công nghệ cao; dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; những khó khăn, bất cập trong công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn của tỉnh trong thực hiện tái cơ cấu kinh tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước cho biết, trong định hướng phát triển kinh tế, cùng với thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, Vĩnh Phúc đã, đang và sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ. Để kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục vận dụng linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Đồng thời, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tinh gọn, đội ngũ cán bộ có năng lực, có trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Đánh giá cao những kết quả Vĩnh Phúc đạt được trong những năm qua, Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Viện Trưởng Viện quản lý kinh tế cho biết, những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ là những thông tin, tư liệu để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng dự thảo về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn tiếp theo.

Buổi chiều, Đoàn tiếp tục làm việc với huyện Bình Xuyên.

Thanh Nga
vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :