• Video

  • Album ảnh

Công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019

19/07/2019

Công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019. Đây là lần đầu tiên Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam được biên soạn và công bố.

Sách trắng 2019 gồm 4 cấu phần: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2018; Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; Các giải pháp phát triển doanh nghiệp và Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

Theo đó, tổng quan về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được phản ánh qua một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt

Chỉ tiêu

Số lượng

Bình quân cả nước

Thứ hạng/ 63 tỉnh,thành

Ghi chú

1

Số doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12/2018 so với năm 2017 (DN)

6.398

 

19

Tăng 12,8%

2

Tốc độ tăng số doanh nghiệp đang hoạt động năm 2018 so 2017 (%)

13

9

8

 

3

Mật độ doanh nghiệp đang hoạt động bình quân trên 1000 dân trong độ tuổi lao động năm 2018 (DN)

11.593

14.702

12

Thấp hơn BQ cả nước

4

Số lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12/2017 (1000 người)

186

 

17

 

5

Tốc độ tăng số lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 so với năm 2016 (%)

17

4

2

 

6

Doanh thu thuần của doanh nghiệp năm 2017 (1000 tỷ)

325

 

10

 

7

Tốc độ tăng doanh thu thuần của doanh nghiệp năm 2017 so với năm 2016 (%)

36

 

8

 

8

Thu nhập bình quân 01 lao đọng trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (triệu/tháng)

8

 

10

 

 

Theo đó, tổng quan về phát triển Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 02 doanh nghiệp nằm trong top 100 doanh nghiệp đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất cho ngân sách nhà nước năm 2017 là Công ty Honda Việt Nam (đứng thứ 2/100) và Công ty Toyota Việt Nam (đứng thứ 19/100).doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được phản ánh qua một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Có được những kết quả trên là do lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo điều hành việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính và đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhiều thủ tục hành chính về doanh nghiệp được giải quyết 4 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết từ 3 ngày làm việc xuống còn 01 ngày…Công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được triển khai hiệu quả.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên sẽ cung cấp thông tin toàn cảnh về thực trạng phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương, từ đó giúp Chính phủ, các Bộ, ngành nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng có thêm thông tin trong hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển bền vững, hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là nguồn thông tin hữu ích cho các tổ chức quốc tế, các nước, các doanh nghiệp trong đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư, hợp tác.

Nguyễn Thị Hải Yến
TTNC- Sở KH&ĐT

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :