• Video

  • Album ảnh

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tiên phong, đi đầu trong cải cách thể chế và là trung tâm đổi mới của cả nước”

18/07/2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao nhiệm này cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra ngày 18/7.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Trực tiếp báo cáo những nội dung chủ yếu trong công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nửa đầu năm 2019, Bộ đã tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách, nhất là việc hoàn thiện thể chế liên quan đến quản lý đầu tư công, quy hoạch, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp…nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững. Cùng với đó, chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021; hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư năm 2019, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, triển khai tốt công tác xúc tiến đầu tư, hợp tác phát triển, quản lý nguồn vốn ODA, vốn ưu đãi và nguồn phi chính phủ nước ngoài. Quản lý đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư; xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Về nhiệm vụ chủ yếu trong những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, sẽ chủ động tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân đạt dưới 4%. Tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào 2 dự án Luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Đồng thời, triển khai thực hiện đúng tiến độ  Đề án Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đề án phân vùng để tổ chức lập quy hoạch vùng; nghiên cứu giải pháp thu hút FDI trong bối cảnh Hiệp định CPTPP được ký kết và đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với thu hút FDI trong thời gian tới.

Biểu dương những kết quả nổi bật ngành Kế hoạch và Đầu tư cả nước đạt được trong nửa năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ phải tiếp tục đổi mới cả tư duy và cách làm, tiên phong và đi đầu trong cải cách thể chế và là trung tâm đổi mới của cả nước. Tiếp tục triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt các Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ và 6 nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp. Khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác lập quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương theo Luật Quy hoạch. Đồng thời, tiếp tục tham mưu Chính phủ các giải pháp để thu hút đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục diễn ra với các nội dung: Thảo luận, hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; những điểm mới, đột phá trong Luật Đầu tư công năm 2019.

Phúc Thành
vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :