• Video

  • Album ảnh

Trung tâm Hành chính công tỉnh: Phấn đấu năm 2019 có 96% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn

11/01/2019

Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc khai trương ngày 29/12/2017 và bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 22/1/2018. Trung tâm được thành lập trên cơ sở cơ cấu lại Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh, với chức năng làm đầu mối tập trung, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các sở, ban, ngành và các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức khảo sát ý kiến của khách hàng đối với các dịch vụ hành chính đã cung cấp; tiếp nhận và phối hợp giải đáp các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến chất lượng giải quyết dịch vụ hành chính công của các sở, ngành, từng bước liên kết tối đa các giao dịch hành chính từ các huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn.

Với 1.191 thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm, từ ngày 22/1/2018 đến 20/12/2018, Trung tâm đã tiếp nhận 30.838 hồ sơ, 95% trong số nay được giải quyết đúng và trước hạn. Trong số các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn là 2 đơn vị dẫn đầu. 3 cơ quan có tỷ lệ giải quyết hồ sơ chậm và quá hạn cao nhất là Sở Nội vụ (28,73%), Công an tỉnh (23,31%), Văn phòng UBND tỉnh (21,64%). Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ chậm, quá hạn ổn định giữa các tháng là Sở Tư pháp (8,16%), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (8,9%), Sở Tài nguyên và Môi trường (10,08%).

Ông Nguyễn Tiến Hạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết: Sau 1 năm đi vào hoạt động, công tác tiếp nhận, giám sát giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã cơ bản làm thay đổi quy trình giải quyết  thủ tục hành chính cấp tỉnh, với hơn 90% người được khảo sát cho rằng việc giải quyết  thủ tục hành chính sau khi tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công đã tốt hơn so với trước đây. Thời gian giải quyết  thủ tục hành chính được rút ngắn, tổng số thời gian các cơ quan, đơn vị giải quyết trước hạn cho các hồ sơ xấp xỉ 642.920 giờ, tương đương 26.788 ngày. Đặc biệt, nhiều thủ tục hành chính có số thời gian giải quyết trung bình trước hạn so với quy định đến hàng trăm giờ như: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất; cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo…

Để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và thực hiện mục tiêu năm 2019, tỷ lệ hồ sơ  thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 96% trở lên, tại hội nghị tổng kết 1 năm hoạt động tiếp nhận, giám sát giải quyết và trả kết quả  thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tổ chức chiều 11/1 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành chủ trì, nhiều đại biểu đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành rà soát các  thủ tục hành chính còn lại để đưa ra thực hiện tại Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 61. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký điện tử với phần mềm Hành chính công; xây dựng cơ sở pháp lý để có thể thẩm định, phê duyệt tại Trung tâm các  thủ tục hành chính theo lộ trình quy định của tỉnh để hiện thực hóa chủ trương 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả). Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các  thủ tục hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động của Trung tâm, về quy trình giải quyết các  thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp nắm được quyền lợi của mình…

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu Trung tâm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, công khai các  thủ tục hành chính để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, chống tham nhũng vặt. Tiếp tục rà soát, công khai các  thủ tục hành chính. Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh các thủ tục liên quan đến hành chính công, phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Hành chính công và chịu trách nhiệm trong công tác phối hợp kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện các  thủ tục hành chính ở cấp huyện, xã. Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ và đẩy mạnh triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4.

Đồng chí Lê Duy Thành cũng đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát lại các thủ tục, các biểu mẫu để cắt giảm các  thủ tục hành chính không cần thiết, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử công bố công khai danh sách các đơn vị chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thanh Nga
vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :