• Video

  • Album ảnh

Chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 -2021.

25/12/2018

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021.  Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/1/2019.

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; các cơ quan đơn vị và tổ chức cá nhân khác có liên quan đến hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Nghị quyết hỗ trợ đơn vị đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp đối với các cụm công nghiệp đang đầu tư dở dang, chưa hoàn thành và các cụm công nghiệp thực hiện đầu tư mới; Ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp, mỗi nội dung một lần cho các đơn vị kinh doanh hạ tầng, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Các đơn vị đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp được hỗ trợ sau khi thực hiện hoàn thành nội dung hạng mục được quy định.

Trường hợp các nội dung đã được ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ từ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch mục tiêu khác thì không được hỗ trợ theo nội dung trùng với nghị quyết này.

Các đơn vị được hỗ trợ từ ngân sách phải sử dụng đúng mục đích, chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện thanh toán, quyết toán số vốn theo quy định.

Việc hỗ trợ chỉ được thực hiện khi các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng thực hiện đúng các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Các đơn vị kinh doanh hạ tầng khi thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác hạ tầng cụm công nghiệp sẽ được hỗ trợ: 100% kinh phí lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật; rà, phá bom, mìn trong cụm công nghiệp; Hỗ trợ 700 triệu đồng/ha vốn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tối đa không quá 20 tỷ đồng/cụm công nghiệp; 30% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống điện phục vụ cụm công nghiệp theo đơn giá quy định Nhà nước. Trong đó, kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống điện được quy định cụ thể như sau: Đối với các huyện: Sông Lô, huyện Lập Thạch và các xã miền núi thuộc huyện Tam Đảo, Bình Xuyên sẽ hỗ trợ không quá 7 tỷ đồng/cụm công nghiệp có diện tích dưới 15ha, 10 tỷ đồng/cụm công nghiệp có diện tích 15-25ha, 15 tỷ đồng/cụm công nghiệp có diện tích trên 25ha. Đối với các địa phương còn lại sẽ hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/cụm có diện tích từ 10ha - dưới 15ha; không quá 7 tỷ đồng/cụm có diện tích 15ha-25ha và không quá 10 tỷ đồng/cụm có diện tích trên 25ha.

Ngoài các chính sách được hỗ trợ trên, các đơn vị kinh doanh hạ tầng  khi thực hiện hoạt động đầu tư còn được hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng nhà điều hành, quản lý cụm công nghiệp, theo đơn giá xây dựng Nhà nước, tối đa 01 tỷ đồng/cụm; hỗ trợ 10% giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập theo quy định của pháp luật, được đầu tư bằng 100% vốn của doanh nghiệp trong nước đầu tư trong cụm công nghiệp, thời gian hỗ trợ 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng, mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ/01doanh nghiệp.

Về phân kỳ thực hiện, trong 3 năm, từ năm 2019-2021, tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ 150 tỷ đồng cho các nhà đầu tư đầu tư kinh doanh hạ tầng 9 cụm công nghiệp. Trong đó, năm 2019  là 3 cụm công nghiệp với 40 tỷ; 2020 là 4 cụm công nghiệp với 50 tỷ và năm 2021 là 2 cụm công nghiệp với tổng số vốn hỗ trợ là 60 tỷ đồng./.

Minh Sao
vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :