• Video

  • Album ảnh

Bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI

09/12/2018

Ngày 9/12, ngay sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI đã biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng và bế mạc.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình,
Nguyễn Kim Khải điều hành kỳ họp

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án tỉnh; nghe báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2018. Tiến hành thảo luận các nội liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công; thu, chi ngân sách năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh; chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đồng thời, kiện toàn thành viên UBND tỉnh và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 85 của Quốc hội và thông qua 25 dự thảo nghị quyết chuyên đề.

100% đại biểu biểu quyết thông qua 25 dự thảo Nghị quyết

Để kinh tế-xã hội phát triển, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015- 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI,  Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt từ 8% -8,5%. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; triển khai các chính sách tài khóa của Chính phủ. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, cụ thể hóa, triển khai tốt Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ ttầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo theo hướng đổi mới căn bản toàn diện. Quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại tố cáo, nhất là đơn, thư còn tồn đọng kéo dài.

Đồng chí Trần Văn Vinh cũng yêu cầu ngay sau kỳ họp này, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết HĐND tỉnh, các kiến nghị của Đoàn giám sát, của đại biểu HĐND tỉnh về nội dung giám sát và các lời hứa sau chất vấn tại kỳ họp.

Thanh Nga- Bích Phượng
vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :