• Video

  • Album ảnh

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch

03/11/2018

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 02/11/2018, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng báo cáo trước Quốc hội

Giải trình, làm rõ những vấn đề các đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch được xây dựng theo các nguyên tắc: Thứ nhất, phải lấy quy định của Luật quy hoạch làm gốc và các luật khác phải sửa đổi, bổ sung phù hợp theo Luật này để đảm bảo tính thống nhất trong mỗi đạo luật và không có sự trùng lặp, xung đột giữa các văn bản trong một hệ thống pháp luật.

Thứ hai, các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia phải bảo đảm thực hiện theo Luật quy hoạch và các luật chuyên ngành không quy định lại hoặc quy định trái với nội dung đã được quy định trong Luật này. Bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm, cụ thể ấn định về khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ sản phẩm đã được tiêu thụ, tức là bỏ các quy hoạch sản phẩm.

Thứ ba, phải đảm bảo thứ bậc của các quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch và không quy định cùng 1 cấp có 2 loại quy hoạch với nội dung giống nhau. Không xem xét bổ sung các quy hoạch chưa được quy định ở trong Luật quy hoạch.

Về tên gọi của Dự án Luật, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thống nhất với ý kiến của các đại biểu và sẽ cùng với cơ quan thẩm tra chỉnh lý lại tên để phù hợp theo hướng quy định các luật liên quan đến quy hoạch của 37 luật.

Về quy hoạch có tính chất kỹ thuật và chuyên ngành, theo quy định tại phụ lục 2 Luật quy hoạch (38 quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành được cụ thể hóa thành 63 quy hoạch chuyên ngành). Theo Luật sửa đổi lần này, rà soát còn 45 quy hoạch chuyên ngành, loại bỏ được 18 quy hoạch chuyên ngành.

Về thẩm quyền của phê duyệt quy hoạch có tính chất chuyên ngành, hiện nay, các luật chuyên ngành quy định không có sự thống nhất về thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch có tính chất kỹ thuật và chuyên ngành. Một số trường hợp vừa lập, vừa thẩm định và vừa phê duyệt các quy hoạch này. Cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu và hoàn thiện theo hướng: Đối với các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, liên quan đến các dự án quan trọng quốc gia sẽ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Còn các loại khác, tùy quy hoạch cụ thể sẽ có quy định để đảm bảo tính độc lập trong thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Về quy hoạch xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là vấn đề lớn nhất đang còn tồn tại đến nay. Quy hoạch tỉnh hiện đã có để tích hợp nhưng còn ở mức độ rất chung. Do vậy, quy hoạch xây dựng tỉnh phải chi tiết hơn để cụ thể hóa, làm công cụ quản lý trong ngành xây dựng đối với quy hoạch ngành.

Về quy hoạch khu chức năng, hiện nay đang có sự chồng chéo và trùng lặp về nội dung giữa quy hoạch khu chức năng đã được lập theo các luật chuyên ngành và Luật xây dựng. Có khu chức năng vừa lập theo chuyên ngành, vừa lập theo Luật xây dựng. Về nguyên tắc cơ bản, bộ, ngành quản lý lĩnh vực nào thì quản lý chuyên ngành, khu chức năng và quy hoạch của khu chức năng đó và sẽ tiếp tục được rà soát lại để phân định rõ loại chức năng, khu chức năng theo Luật xây dựng và lĩnh vực theo các luật chuyên ngành của các bộ chuyên ngành để rõ theo tinh thần của Luật quy hoạch.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đã giải trình, làm rõ các vấn đề về quy hoạch chung của đô thị, thành phố trực thuộc Trung ương; giấy phép quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất; phương án quy hoạch sử dụng đất…

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, đã có 18 đại biểu phát biểu ý kiến, 2 đại biểu phát biểu lần 2, 1 đại biểu tranh luận và được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có những ý kiến khác nhau về nội dung liên quan đến việc sửa đổi của Luật xây dựng và Luật đất đai. Do vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị, Chính phủ cần có văn bản giải trình, làm rõ thêm 2 nội dung này. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ thảo luận vòng hai vào chiều ngày 9/11/2018 trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua Dự án Luật./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :