• Video

  • Album ảnh

Bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI: Thông qua 13 dự thảo Nghị quyết quan trọng

06/07/2018

Ngày 6/7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ 2 với các nội dung: Thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua 13 nghị quyết quan trọng và tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh đã đến dự.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8

Trong kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án tỉnh; nghe thông báo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, báo cáo Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân 6 tháng đầu năm 2018; tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tiến hành bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiện toàn thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết nghị thông qua 13 nghị quyết chuyên đề.

Đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực của các đại biểu cùng sự đóng góp của cử tri và nhân dân đối với kỳ họp để HĐND tỉnh hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Trần Văn Vinh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2018 từ 7,5 - 8%. triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giải quyết lao động nông thôn; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị, hoàn thiện các đồ án quy hoạch, các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; tăng cường hơn nữa kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, kịp thời cụ thể hóa, sâu sát hơn trong tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách mới được ban hành đảm bảo có hiệu quả cao nhất. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm hơn nữa tới các vấn đề văn hóa – xã hội; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương khẩn trương lên kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu cần tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh. Tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Bích Phượng
vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :