• Video

  • Album ảnh

Các ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo tình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

28/06/2018

Ngày 27/6/2018, tại Phòng họp số 1 trụ Sở HĐND -  UBND tỉnh, dưới sự chủ trì của các Ban: Ban Kinh tế – Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế -  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã diễn ra hội nghị thẩm tra một số nội dung báo cáo tình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế xã hội trong nước và của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra, đồng thời được sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng nỗ lực của các doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tăng 7,61% so cùng kỳ, tăng cao nhất trong 3 năm gần đây(6 tháng đầu năm 2016 tăng 7,4% và 6 tháng năm 2017 tăng 7,43%), trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,61%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 12%; các ngành dịch vụ tăng 7,4%, riêng thuế sản phẩm giảm 0,27%. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng cao. Vụ đông xuân được mùa. Thu hút vốn đầu tư đạt kết quả khá. Các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững.

Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự về cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh và đề nghị bổ sung, làm rõ một số nội dung sau: bổ sung đánh giá và số liệu tăng trưởng của ngành xây dựng, rà soát cập nhật số liệu về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đánh giá thêm về thực trạng tình hình bảo vệ tài nguyên môi trường của tỉnh, tình hình về công tác phòng cháy chữa cháy trên dịa bàn tỉnh, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến về phát triển doanh nghiệp, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và bổ sung thêm nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo.

Thay mặt các ban của HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách  đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì soạn thảo báo cáo trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia và kết luận hội nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo và trình HĐND tỉnh khóa XVI thông qua tại kỳ họp giữa năm 2018./.

Thang Thu Hiền
Chuyên viên phòng Tổng hợp

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :