• Video

  • Album ảnh

Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp tháng 01 năm 2018

07/02/2018

Tháng 01 năm 2018, số do anh nghiệp dân doanh thành lập mới là 98 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt trên 464 tỷ đồng, tăng 28% về số lượng doanh nghiệp giảm 28% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 23 đơn vị trực thuộc. Cấp mới cho 08 doanh nghiệp FDI với số vốn trên 180 tỷ đồng. Đăng ký thay đổi cho 107 lượt doanh nghiệp.

Về loại hình doanh nghiệp, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới trong tháng 01 năm 2018 tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 61 doanh nghiệp đăng ký (chiếm 62,3%), tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 22 doanh nghiệp (chiếm 22,4%), loại hình công ty cổ phần là 15 doanh nghiệp (chiếm 15,3%), không có doanh nghiệp tư nhân thành lập trong tháng.

Về địa bàn kinh doanh, số doanh nghiệp dân doanh tập trung nhiều nhất ở Thành phố Vĩnh Yên với 35 doanh nghiệp, tiếp đến là huyện Vĩnh Tường với 16 doanh nghiệp, huyện Bình Xuyên 12 doanh nghiệp, Thị xã Phúc Yên 08 doanh nghiệp, huyện Yên Lạc, huyện Tam Dương và huyện Lập Thạch đều có 07 doanh nghiệp, huyện Tam Đảo và huyện Sông Lô có 03 doanh nghiệp.

Lê Văn Quý
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :