• Video

  • Album ảnh

Tình hình chung về đăng ký thành lập doanh nghiệp tháng 12 và năm 2017

08/01/2018

1. Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp tháng 12 năm 2017

Tháng 12 năm 2017, số doanh nghiệp dân doanh được thành lập mới là 83 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 808 tỷ đồng, tăng 31% về số doanh nghiệp và tăng 15% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2016. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 14 đơn vị trực thuộc. Cấp mới cho 07 doanh nghiệp FDI với số vốn đăng ký trên 292 tỷ đồng.

2. Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2017

Trong 12 tháng năm 2017, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới là 1.220 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt trên 9.434 tỷ đồng, tăng 48% về số doanh nghiệp và tăng 94% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; Cấp mới giấy đăng ký hoạt động cho 192 đơn vị trực thuộc. Cấp mới cho 43 doanh nghiệp FDI với số vốn đăng ký trên 1.067 tỷ đồng; Đăng ký thay đổi cho 971 doanh nghiệp tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016.

Về loại hình doanh nghiệp, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới năm 2017 tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 674 doanh nghiệp đăng ký (chiếm 55,2%), tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 275 doanh nghiệp (chiếm 22,5%), loại hình công ty cổ phần là 261 doanh nghiệp (chiếm 21,4%), loại hình doanh nghiệp tư nhân là 10 doanh nghiệp (chiếm 0,9%).

Về địa bàn kinh doanh, số doanh nghiệp dân doanh tập trung nhiều nhất ở Thành phố Vĩnh Yên với 413 doanh nghiệp, tiếp đến là Thị xã Phúc Yên với 161 doanh nghiệp, huyện Bình Xuyên 153 doanh nghiệp, huyện Vĩnh Tường 144 doanh nghiệp, huyện Yên Lạc 116 doanh nghiệp, huyện Tam Dương 87 doanh nghiệp, huyện Lập Thạch 65 doanh nghiệp, huyện Tam Đảo 41 doanh nghiệp và huyện Sông Lô có 40 doanh nghiệp.

Lê Văn Quý
Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :