• Video

  • Album ảnh

Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tháng 10 và 10 tháng năm 2017

10/11/2017

1. Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp tháng 10 năm 2017

Tháng 10 năm 2017, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới là 95 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt trên 893 tỷ đồng, tăng 26% về số lượng doanh nghiệp và tăng 228% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 17 đơn vị trực thuộc. Cấp mới cho 03 doanh nghiệp FDI với số vốn trên 136 tỷ đồng.

2. Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp 10 tháng năm 2017

Trong 10 tháng năm 2017, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới là 1.038 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 7.000 tỷ đồng, tăng 49% về số doanh nghiệp và tăng 93% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; Cấp mới cho 33 doanh nghiệp FDI với tổng số vốn đăng ký trên 672 tỷ đồng. Cũng trong 10 tháng năm 2017, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 819 lượt doanh nghiệp.

Về loại hình doanh nghiệp, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới trong 10 tháng năm 2017 tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 580 doanh nghiệp đăng ký (chiếm 55,9%), tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 226 doanh nghiệp (chiếm 21,7%), loại hình công ty cổ phần là 222 doanh nghiệp (chiếm 21,4%), loại hình doanh nghiệp tư nhân là 10 doanh nghiệp (chiếm 1%).

Về địa bàn kinh doanh, số doanh nghiệp dân doanh tập trung nhiều nhất ở Thành phố Vĩnh Yên với 357 doanh nghiệp, tiếp đến là Thị xã Phúc Yên với 137 doanh nghiệp, huyện Bình Xuyên 127 doanh nghiệp, huyện Vĩnh Tường 120 doanh nghiệp, huyện Yên Lạc 99 doanh nghiệp, huyện Tam Dương 69 doanh nghiệp, huyện Lập Thạch 60 doanh nghiệp, huyện Tam Đảo 36 doanh nghiệp, huyện Sông Lô với 33 doanh nghiệp.

Lê Văn Quý
Chuyên viên phòng ĐKKD

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :