• Video

  • Album ảnh

UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

25/10/2017

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành  Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp  đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, các doanh nghiệp có dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tính từ ngày 01/01/2017 có quy mô lao động từ 200 lao động trở lên thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Đối tượng áp dụng: doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo lao động là người Vĩnh Phúc có hộ khẩu thường trú từ 12 tháng trở lên (tính từ thời điểm ký hợp đồng không xác định thời h ạn giữa người lao động và doanh nghiệp).

Nội dung hỗ trợ bao gồm hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động chất lượng cao để đảm đương chức vụ lãnh đạo, chuyên viên kỹ thuật, có thời gian làm việc trực tiếp trong doanh nghiệp từ một năm trở lên; Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động và tiến hành đào tạo thành lao động chất lượng cao để đảm đương chức vụ lãnh đạo, chuyên viên kỹ thuật và được làm việc trực tiếp trong doanh nghiệp từ một năm trở lên.

Mức hỗ trợ cụ thể: Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động chất lượng cao là 10 triệu đồng/người

Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động và tiến hành đào tạo thành lao động chất lượng cao: 10 triệu đồng/người/khóa

Tổng số tiền hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động chất lượng cao, tuyển lao động và đào tạo thành lao động chất lượng cao được xác định theo số lao động thực tế, nhưng không vượt 200 triệu đồng/doanh nghiệp

Bên cạnh đó, nguyên tắc, điều kiện và trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút lao động chất lượng cao cũng được quy định cụ thể

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Nguyễn Thị Hải Yến
TTNC- Sở KH&ĐT

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :