• Video

  • Album ảnh

Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 và 9 tháng năm 2017

09/10/2017

1. Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp tháng 9 năm 2017

Tháng 9 năm 2017, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới là 78 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt trên 271 tỷ đồng, tăng 5% về số lượng doanh nghiệp và giảm 41% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 14 đơn vị trực thuộc. Cấp mới cho 06 doanh nghiệp FDI với số vốn trên 69,459 tỷ đồng.

2. Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp 9 tháng năm 2017

Trong 9 tháng năm 2017, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới là 943 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 6.204 tỷ đồng, tăng 52% về số doanh nghiệp và tăng 57% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; Cấp mới cho 30 doanh nghiệp FDI với tổng số vốn đăng ký trên 535 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng năm 2017, đăng ký cho trên 740 lượt doanh nghiệp thay đổi.

Về loại hình doanh nghiệp, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới trong 9 tháng năm 2017 tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 533 doanh nghiệp đăng ký (chiếm 56,5%), tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 204 doanh nghiệp (chiếm 21,6%), loại hình công ty cổ phần là 197 doanh nghiệp (chiếm 20,9%), loại hình doanh nghiệp tư nhân là 09 doanh nghiệp (chiếm 1%).

Về địa bàn kinh doanh, số doanh nghiệp dân doanh tập trung nhiều nhất ở Thành phố Vĩnh Yên với 319 doanh nghiệp, tiếp đến là Thị xã Phúc Yên với 128 doanh nghiệp, huyện Bình Xuyên 113 doanh nghiệp, huyện Vĩnh Tường 109 doanh nghiệp, huyện Yên Lạc 94 doanh nghiệp, huyện Tam Dương 63 doanh nghiệp, huyện Lập Thạch 56 doanh nghiệp, huyện Tam Đảo 32 doanh nghiệp, huyện Sông Lô với 29 doanh nghiệp.

Lê Văn Quý
Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :