• Video

  • Album ảnh

Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

15/09/2017

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-ĐGSCĐ ngày 23/8/2017 của Đoàn Giám sát chuyên đề - HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; chiều ngày 14 tháng 9 năm 2017, Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đã tới làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Tham dự hội nghị, Đoàn Giám sát gồm các thành viên ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn, chủ trì hội nghị; Bà Lê Thị Phương Hoa - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Ông Trần Thanh Oai - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa –Xã hội HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ông Vũ Giang Hậu - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Thái Thịnh - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh nơi Đoàn đến giám sát. Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Lãnh đạo Sở gồm ông Đỗ Đình Việt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở cùng các trưởng phòng chuyên môn có thủ tục hành chính và các chuyên viên bộ phận một cửa của Sở.

Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của Sở. Theo đó, trong thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện và ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai công tác cải cách hành chính của Sở.  Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đến thời điểm hiện tại là 98TTHC. Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đang vận hành 04 phần mềm tiếp nhận và trả kết quả khác nhau, cụ thể: phần mềm đăng ký kinh doanh quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiếp nhận qua ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (IPA) đến tháng 4/2017; phần mềm một cửa dùng chung của tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được nhiều kết quả tốt. Hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân được các cơ quan phối hợp thụ lý, giải quyết với số lượng nhiều hơn và thời gian giải quyết nhanh hơn so với trước đây; giảm bớt tình trạng phiền hà, đi lại nhiều nơi, nhiều lần cho nhân dân, do đó đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân nhân tại địa phương.

Đồng chí Đỗ Đình Việt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, Đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác giải quyết TTHC và những kết quả đạt được. Tuy nhiên, để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC, các đại biểu đề nghị Sở rà soát lại toàn bộ 98 TTHC đang triển khai để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các thủ tục cho phù hợp với tình hình thực tế; Đánh giá rõ quy trình, các bước thực hiện và có sự so sánh về hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Bổ sung danh mục các thủ tục đã được bãi bỏ; làm rõ nguyên nhân việc giải quyết chậm hạn…

Trên cơ sở ý kiến của Đoàn giám sát, để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong việc giải quyết TTHC, đồng chí Đỗ Đình Việt – Giám đốc Sở thay mặt cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu, sẽ bổ sung hoàn thiện báo cáo; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, quy trình xử lý công việc trong phạm vi quản lý của Sở để trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp, ngành, hạn chế tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này và chủ động làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :