• Video

  • Album ảnh

Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 và 8 tháng năm 2017

14/09/2017

1. Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp tháng 8 năm 2017

Tháng 8 năm 2017, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới là 131 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt trên 695 tỷ đồng, tăng 111% về số lượng doanh nghiệp và tăng 127% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 23 đơn vị trực thuộc. Cấp mới cho 03 doanh nghiệp FDI với số vốn trên 33 tỷ đồng.

2. Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp 8 tháng năm 2017

Trong 8 tháng năm 2017, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới là 865 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 5.906 tỷ đồng, tăng 58% về số doanh nghiệp và tăng 69% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; Cấp mới cho 24 doanh nghiệp FDI với tổng số vốn đăng ký trên 488 tỷ đồng. Cũng trong 8 tháng năm 2017, đăng ký cho trên 684 lượt doanh nghiệp thay đổi.

Về loại hình doanh nghiệp, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới trong 8 tháng năm 2017 tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 485 doanh nghiệp đăng ký (chiếm 56%), tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 187 doanh nghiệp (chiếm 21,6%), loại hình công ty cổ phần là 185 doanh nghiệp (chiếm 21,4%), loại hình doanh nghiệp tư nhân là 08 doanh nghiệp (chiếm 1%).

Về địa bàn kinh doanh, số doanh nghiệp dân doanh tập trung nhiều nhất ở Thành phố Vĩnh Yên với 285 doanh nghiệp, tiếp đến là Thị xã Phúc Yên với 121 doanh nghiệp, huyện Vĩnh Tường 103 doanh nghiệp, huyện Bình Xuyên 101 doanh nghiệp, huyện Yên Lạc 89 doanh nghiệp, huyện Tam Dương 59 doanh nghiệp, huyện Lập Thạch 49 doanh nghiệp, huyện Tam Đảo 31 doanh nghiệp, huyện Sông Lô với 27 doanh nghiệp.

Lê Văn Quý
Chuyên viên phòng ĐKKD

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :