Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất. (20/11/2021)

Ngày 16/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn chi tiết việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đối tác công tư (PPP) và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế một số TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (17/11/2021)

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1550/QĐ-BKHĐT ngày 10/11/2021 về công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 885/QĐ-BKHĐN ngày 30/6/2021 của Bộ.

Quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm (17/11/2021)

Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm. Quy định nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Quy định mới về quản lý, kiểm soát cam kết chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (10/11/2021)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 89/2021/TT-BTC quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 (10/11/2021)

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, trong hai ngày, 08 - 09/11/2021, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

Nhiều giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số chuyển đổi số (09/11/2021)

Chiều 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang chủ trì hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; báo cáo thực trạng, giải pháp cải thiện chỉ số chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc.

Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa (09/11/2021)

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

Nhiều chuyển biến rất tích cực sau khi thực hiện Nghị quyết 128 (09/11/2021)

Sau gần 1 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, với nhiều điểm sáng, củng cố được niềm tin của người dân, doanh nghiệp, của nhà đầu tư về khả năng phục hồi của nền kinh tế.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :