• Video

  • Album ảnh

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 bắt đầu từ ngày 01/3/2021 (01/03/2021)

Thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 từ ngày 01/3/2021, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: đưa ra định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (01/03/2021)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; định hướng phát triển và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới.

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc: Phấn đấu trong năm 2021 nâng tỷ lệ lấp đầy KCN Khai Quang lên hơn 95% (25/02/2021)

Là doanh nghiệp tiên phong trong đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với dự án khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 18 năm qua, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID) luôn nỗ lực để hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho khách hàng, doanh nghiệp thuê đất sản xuất, không ngừng mở rộng quy mô, địa bàn và lĩnh vực kinh doanh.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2/2021 (24/02/2021)

Sáng 24/2, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2021 theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố. Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (24/02/2021)

Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp, trong thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất kế hoạch, chương trình công tác.

Thu hút đầu tư khởi sắc trong tháng đầu tiên của năm Tân Sửu (23/02/2021)

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tháng 1/2021, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 5 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 112 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 4 lượt dự án, tổng vốn đăng ký tăng thêm 32,16 triệu USD. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 1 dự án DDI, tổng vốn tăng thêm 159,9 triệu USD.

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu (23/02/2021)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 788/BKHĐT-QLĐT gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế (22/02/2021)

Chiều ngày 18/02/2021, Thường trực Chính phủ đã họp để thảo luận về Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Các giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (18/02/2021)

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH XVII ngày 16/11/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; văn bản số 111/UBND-TH1 ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện các đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả, quản lý nhà nước ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/02/2021)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc một số thông tin và yêu cầu về công tác phòng, chống dịch đối với doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi làm việc trở lại
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :