Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 (24/10/2021)

Ngày 19/10 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ (23/10/2021)

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương tình hành động số 09/CTHĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt (20/10/2021)

Ngày 06/10/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Quyết định này quy định về mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2021 (12/10/2021)

Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 toàn tỉnh ước thanh toán đến ngày 30/9/2021 là 4.580 tỷ đồng, đạt 68,7% kế hoạch năm 2021 do Trung ương giao và bằng 37,2% kế hoạch vốn năm 2021 do địa phương giao.

Kết quả tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu HĐND-UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 (08/10/2021)

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về việc thực hiện tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kết hợp rà soát kiểm tra, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu HĐND-UBND tỉnh ban hành trong năm 2021 (từ 01/10/2020 đến hết 30/9/2020).

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021)

Sáng ngày 30/9/2021, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương về triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :