Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 4 năm 2021

30/04/2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 4 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc trước kỳ vọng về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng chống dịch, về việc tiêm vaccine cũng như các chính sách hỗ trợ kinh tế của các quốc gia. Sự ổn định trở lại của các thị trường lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc,…tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam triển khai những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết như CPTPP, EVFTA… Tuy nhiên, xu hướng phục hồi của kinh tế thế giới năm 2021 vẫn chưa rõ nét khi vẫn tồn tại nhiều nguy cơ bất ổn từ các vấn đề chính trị, xung đột thương mại và diễn biến khó lường từ dịch Covid. Trong tháng tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống người dân. Kết quả đạt được của một số ngành, lĩnh vực cụ thể như sau:

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định; đến trung tuần tháng Tư, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản gieo trồng xong các loại cây trồng theo đúng khung thời vụ tốt nhất, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 38 nghìn ha, giảm 1,11% so với cùng kỳ, so với cùng thời điểm năm trước, diện tích rau các loại và cây trồng khác tăng, các loại cây trồng chủ yếu còn lại đều giảm, hiện nay bà con nông dân các địa phương tập trung chăm sóc cây trồng vụ Xuân; các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Đàn gia súc, gia cầm gia tăng cả về đầu con và sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm. Tuy nhiên, tính đến ngày 12/4/2021, bệnh viêm da nổi cục đã xuất hiện tại 55 hộ chăn nuôi bò trên địa bàn 4 huyện Bình Xuyên, Tam Đảo, Yên Lạc, Vĩnh Tường với tổng số gia súc nghi mắc là 88 con bò, trong đó, số chết và tiêu hủy 03 con, đã khỏi triệu chứng 27 con và 58 con vẫn đang có các biểu hiện bệnh, cơ quan chức năng đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh, xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh và tăng cường giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý gia súc mắc bệnh, có biểu hiện nghi mắc bệnh viêm da nổi cục. Các đơn vị sản xuất lâm nghiệp và các địa phương tiếp tục thực hiện trồng rừng mới với diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn tỉnh ước đạt 145,3 ha, tăng 3,20%. Diện tích nuôi trồng thủy sản có xu hướng giảm 1,92% so với cùng kỳ, nhưng sản lượng nuôi trồng thủy sản vẫn tăng cao hơn cùng kỳ (tăng 4,09%) do đã chú trọng phát triển các giống cá cho năng suất và sản lượng cao, kết hợp ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất của các hộ nuôi trồng thủy sản.

Sản xuất công nghiệp trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp trên toàn cầu và tại Việt Nam làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự nỗ lực trong phòng, chống dịch của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp nên phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vượt qua được khó khăn, khôi phục và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Tư tiếp tục duy trì sự phát triển, tăng 0,64% so với tháng trước và tính chung bốn tháng đầu năm, chỉ số này ước tính tăng 24,63% so với cùng kỳ.

Đầu tư xây dựng được tập trung thực hiện, trong tháng, các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý đầu tư công được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và giám sát chặt chẽ; đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công công trình và giải ngân nguồn vốn. Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng Tư dự kiến đạt 411,78 tỷ đồng, tăng 11,57% so với tháng trước và tăng 33,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 213,79 tỷ đồng, tăng 5,59% so với tháng trước và tăng 1,44% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện là 173,76 tỷ đồng, tăng 18,59% so với tháng trước và tăng 108,85% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp xã là 24,23 tỷ đồng, tăng 20,61% so với tháng trước và tăng 75,11% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện đạt 1.518,30 tỷ đồng, tăng 4,62% so với cùng kỳ và bằng 22,77% kế hoạch vốn giao đầu năm.

Tình hình hoạt động thương mại, dịch vụ và vận tải tháng Tư tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng Tư ước đạt 4.297,8 tỷ đồng, tăng 97,35% so với cùng kỳ năm trước, toàn bộ 12 nhóm ngành hàng đều ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó, một số nhóm ngành hàng tăng mạnh như: Nhóm hàng ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) tăng 206,17%; nhóm hàng may mặc tăng 186,77%; nhóm hàng phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) tăng 176,15%; nhóm hàng xăng dầu tăng 167,57%, nhóm hàng xăng dầu tăng 167,57%; ... Tính chung bốn tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 17.222,9 tỷ đồng, tăng 28,31 % so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng Tư ước đạt 316,4 tỷ đồng, tăng 7,76% so với tháng trước và tăng mạnh với mức tăng 310,25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 25,9 tỷ đồng, tăng 348,84%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 282,5 tỷ đồng, tăng 295,93% so với cùng kỳ. Tính chung bốn tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 1.181,6 tỷ đồng, tăng 39,46% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động vận tải tháng Tư ước đạt 370,4 tỷ đồng, tăng 4,23% so với tháng trước và tăng mạnh so với cùng kỳ với mức tăng 156,77%. Tính chung bốn tháng đầu năm doanh thu hoạt động vận tải ước đạt 1.436,3 tỷ đồng, tăng 33,05% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách tăng khá, theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tính đến 15/4/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 11.449,64 tỷ đồng, tăng 21,47% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa đạt 9.870,57 tỷ đồng, tăng 19,28%. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 7.555 tỷ đồng, tăng 13,82% so với cùng kỳ, trong đó, chi đầu tư phát triển (bao gồm cả tạm ứng) đạt 4.530,06 tỷ đồng, tăng 18,99%; chi thường xuyên đạt 3.008,48 tỷ đồng, tăng 6,95% so với cùng kỳ. Nhìn chung, công tác quản lý chi ngân sách đã được tăng cường, kiểm soát chi chặt chẽ, quản lý chi theo dự toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hoạt động ngân hàng, tín dụng đáp ứng tốt yêu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong tháng Tư, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 188 khách hàng với dư nợ đạt 691 tỷ đồng, xem xét miễn giảm lãi vay cho 789 khách hàng với dư nợ đạt 1.860 tỷ đồng, cho vay mới với lãi suất thấp hơn từ 0,5-2%/năm so với lãi suất khoản vay cũ được 13.393 khách hàng với dự nợ đạt 15.085 tỷ đồng. Lãi suất huy động trên địa bàn ổn định, phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,2-4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4-5,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn đối với các lĩnh vực ưu tiên phổ biến ở mức 4-4,5%/năm đối với ngắn hạn; 5-7,8%/năm đối với trung, dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6-8%/năm đối với ngắn hạn; 8-10%/năm đối với trung và dài hạn. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến 30/4/2021 ước đạt 92.200 tỷ đồng; tăng 0,35% so với cuối năm 2020. Tổng dư nợ cho vay đến 30/4/2021 ước đạt 92.300 tỷ đồng; tăng 4,82% so với cuối năm 2020. Nợ xấu ước đến 30/4/2021 là 525 tỷ đồng, giảm 2,05% so với tháng 12/2020, chiếm 0,57% tổng dư nợ.

Phát triển doanh nghiệp: Tính đến ngày 20/4/2021, toàn tỉnh có 415 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 4.857 tỷ đồng, tăng 23,51% về số doanh nghiệp và tăng 111,78% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 192 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 64,1 % so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2021 lên 607 doanh nghiệp (trung bình mỗi tháng có 151 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động). Trong 4 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể là 261 doanh nghiệp, tăng 13,97% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình mỗi tháng có 65 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Giáo dục và đào tạo: Công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo và ban hành tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 để tổ chức thực hiện. Đối với công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo các trường THPT và GDTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát năng lực học sinh theo từng môn học và ôn tập theo hướng phân hóa đối tượng; Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, phân tích đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có định hướng dạy, ôn tập sát với yêu cầu đề thi... Bên cạnh đó, Sở cũng lưu ý các đơn vị chú trọng đến công tác tư vấn, định hướng thi tuyển, nhằm giúp học sinh thuận lợi hơn trong việc đăng ký xét tuyển, đăng ký nguyện vọng phù hợp với năng lực, điều kiện của học sinh và nhu cầu thực tế của xã hội.

- Công tác phòng chống dịch bệnh: Ngày 7/4/2021, Bộ Y tế đã có Quyết định về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 cho 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã được cấp và phân bổ 6.200 liều vắc xin, đây là loại vắc xin Astra Zeneca do chương trình Covax Facility hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận vắc xin, các ngành chức năng của tỉnh đã rà soát, xây dựng kế hoạch phân bổ cho các địa phương nhằm chủ động đảm bảo phương tiện, trang thiết bị bảo quản vắc xin đến địa điểm tiêm chủng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tiêm chủng an toàn. Trong tháng, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, không có dịch lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19, công tác phòng, chống các dịch bệnh mùa hè được chú trọng, phần lớn các bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm hơn so với cùng kỳ năm 2020. Các ngành chức năng đã tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, nguồn nước, sử dụng thực phẩm an toàn để chủ động ngăn ngừa dịch, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra.

- Ngành Văn hóa, Thông tin trong tháng tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện trọng đại của tỉnh như: Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm ngày Quốc tế Lao động; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, một số sự kiện diễn ra nổi bật như: Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021; Giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2021 diễn ra từ ngày 4 - 9/4/2021; Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc từ ngày 15 đến ngày 18/4/2021, tại xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo; Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc cúp FLC năm 2021 diễn ra từ ngày 24/4/2021…

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng địa phương tiếp tục được quan tâm và thực hiện tốt, đảm bảo giữ vững tình hình để phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Lê Duy Thơ - Phó Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :