Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 01 năm 2021

02/02/2021

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 01/CP-CP của Chính phủ ngày 01/1/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động và tập trung chỉ đạo triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2021 như sau:

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào thu hoạch cây vụ đông và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo trồng cây vụ xuân như: vệ sinh đồng ruộng, làm đất, gieo mạ. Một số địa phương đã tiến hành gieo trồng được 2.020 ha cây vụ xuân, trong đó, lúa 1481 ha lúa, ngô 165 ha, rau các loại 216 ha... Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và tập trung các biện pháp phòng, chống đói, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Chăn nuôi trâu, bò trong tháng có xu hướng tăng nhẹ, số lượng đầu con ước tính thời điểm 31/01/2021 đàn trâu tăng 2,22%, đàn bò tăng 0,10%, trong đó đàn bò sữa tăng 6,31%. so với cùng kỳ. Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, số lượng đầu con tăng 2,44%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 3.720 tấn. Chăn nuôi lợn đang dần ổn định và phát triển trở lại, số lượng đầu con tăng 10,68%; sản lượng xuất chuồng tăng 8,67%  so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm, trong tháng phát hiện 01 ổ bệnh (01 con) viêm da nổi cục trên bò lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh, cơ quan chức năng đã kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, đến nay đã cơ bản khống chế, không phát sinh ổ dịch mới. Công tác chuẩn bị cho Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 được các địa phương khẩn trương thực hiện. Các đơn vị, chủ rừng tiếp tục duy trì bảo vệ diện tích rừng hiện có, đồng thời chăm sóc thường xuyên cho diện tích rừng trồng mới. Sản lượng gỗ khai thác tăng 3,32% so với cùng kỳ; sản lượng củi tăng 0,60%, trong tháng không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Sản xuất thủy sản ổn định, các hộ có diện tích đã thu hoạch đang khẩn trương cải tạo, đầu tư thêm cơ sở vật chất để chuẩn bị cho vụ nuôi mới, diện tích nuôi trồng giảm 1,86%, sản lượng thuỷ sản tăng 3,0% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp: Các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được áp dụng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hoàn thành các đơn hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Chỉ số sản xuất trong tháng đạt mức tăng nhẹ so với tháng trước (tăng 0,04%) và tăng cao so với cùng (tăng 40,62%) một phần do tháng Một năm trước là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một số ngành chiếm tỉ trọng lớn có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp như: Ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 63,50%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 47,22%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 44,17%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 27,36%; sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu tăng 23,63%; ngành sản xuất trang phục tăng 10,94%;... Sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu có xu hướng tăng so với cùng kỳ; ngoài sản lượng nước máy thương phẩm giảm 1,87%, sản lượng sản phẩm công nghiệp các nhóm ngành còn lại đều ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ như: Thức ăn gia súc tăng 27,36%; gạch dùng để ốp lát tăng 44,17%; doanh thu linh kiện điện tử tăng 63,50%; xe ô tô chở dưới 10 người tăng 47,22%... Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại thời điểm 01/01/2021 tăng 1,10% so với tháng trước, tuy nhiên giảm 3,19% so với cùng kỳ, trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 2,52%, doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 12,50%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,37% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,60% so với tháng trước, tuy nhiên tăng 20,84% so với cùng kỳ. Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng so với tháng trước là: ngành sản xuất trang phục tăng 5,56%, ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 5,64%, ngành sản xuất kim loại tăng 2,11%... Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm là: ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 0,67%, ngành chế biến thực phẩm giảm 3,74%, mức giảm sâu nhất là ngành sản xuất xe có động cơ với mức giảm 12,90%. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 2,85% so với tháng trước và tăng 70,72% so cùng kỳ. Một số ngành có chỉ số tồn kho giảm so với tháng trước là: ngành sản xuất xe có động cơ giảm 0,70%, ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 8,08%...

Các ngành dịch vụ: Tháng Một, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tăng cao, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Các đơn vị kinh doanh thương mại và dịch vụ đã có kế hoạch chủ động nguồn hàng, dự trữ hàng hóa, đảm bảo nguồn cung hàng hóa đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng đời sống của nhân dân. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung ngăn chặn, xử lý các vi phạm về kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm, được các cơ quan chức năng triển khai tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Một ước đạt 5.312 tỷ đồng, tăng 1,19% so với tháng trước và tăng 21,89% so với cùng kỳ năm trước. Các đơn vị vận tải đã có kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vận chuyển, tăng thời lượng vận chuyển hàng hoá và hành khách, do đó hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân. Doanh thu vận tải tháng Một ước đạt 388,5 tỷ đồng, tăng 1,78% so với tháng trước và tăng 9,16% so với năm 2020. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2021 tăng 0,64% so với tháng trước, giảm 2,09% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng chỉ số CPI là  nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu là lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán tăng cao; giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng 2 đợt trong tháng (ngày 26/12/2020 và ngày 11/01/2021); nhu cầu hoàn thiện, sửa chữa nhà cửa của người dân gia tăng đã làm cho giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng; trong đó, mặt hàng tăng chủ yếu là thép. Lãi suất huy động của các TCTD trên địa bàn ổn định đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân và dự phòng chi trả của các tổ chức tín dụng. tổng nguồn vốn huy động đạt 92.200 tỷ đồng, tăng 0,35% so với cuối năm 2020. Nợ xấu ước đến 31/1/2021 là 545 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,62% trên tổng dư nợ.

Đầu tư xây dựng: Kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý năm 2021 được giao là 6.668,3 tỷ đồng, bao gồm: nguồn phân theo nguyên tắc và tiêu chí là 4.051,7 tỷ đồng; nguồn thu từ đất 1.000 tỷ đồng; nguồn xổ số kiến thiết là 24 tỷ đồng; nguồn bội chi ngân sách địa phương là 875 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 717,6 tỷ đồng. Tình hình thực hiện các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn diễn ra khẩn trương. Vốn đầu tư thực hiện tập trung chủ yếu ở các công trình chuyển tiếp và công trình thi công dở dang; số công trình, dự án khởi công mới ít do các công trình dự án mới vẫn chủ yếu đang trong giai đoạn làm thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư... Ước trong tháng Một, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước đạt 480,52 tỷ đồng bằng 7,21% vốn kế hoạch năm 2021; trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện là 265,10 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện là 179,61 tỷ đồng và vốn ngân sách cấp xã là 35,81 tỷ đồng.

Thu – chi ngân sách: Kế hoạch thu NSNN năm 2020 là 31.573,6 tỷ, trong đó thu nội địa 27.046,3 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.650 tỷ đồng. Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương là 17.804,4 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển là 5.950,7 tỷ đồng, chi thường xuyên là 9.587,5 tỷ đồng.  Tính đến 15/01/2021, tng thu ngân sách trên địa bànđạt 718,9 tỷ đồng, tăng 17,18% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, thu nội địa đạt 527,3 tỷ đồng, tăng 23,63%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 190,8 tỷ đồng, tăng 3,07%; tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 301,6 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên đạt 290,6 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển đạt 10,9 tỷ đồng.

Giáo dục và đào tạo: Kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 18/1, Vĩnh Phúc có 82/92 thí sinh dự thi đoạt giải, đạt tỷ lệ 89%, trong đó có 11 giải nhất, 27 giải nhì, 23 giải ba và 21 giải khuyến khích. Số lượng, chất lượng giải tiếp tục ổn định và có nhiều điểm sáng, Vĩnh Phúc là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng giải nhất cũng như tỷ lệ học sinh đạt giải, tăng 7 giải nhất, đặc biệt, lần đầu môn tiếng Pháp có giải nhất thi học sinh giỏi quốc gia.

Hoạt động văn hóa, thể thao: Ngày 31/12/2020, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Vĩnh Phúc Chào năm mới 2021” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2021.

An sinh xã hội: Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp chủ động tổ chức thực hiện chu đáo việc thăm hỏi, tặng quà, chăm lo tết cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, các gia đình thuộc diện chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn; Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, người già, trẻ em không nơi nương tựa; Tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà đón tết Nguyên đán Tân Sửu vui vẻ và đầm ấm.

Công tác phòng chống dịch bệnh: Trong tháng, thời tiết xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh dịch, đặc biệt là dịch Covid-19, Cúm và các dịch bệnh mùa đông xuân. Trong tháng Một, trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra.

Tính đến ngày 29/01/2021, tổng số trường hợp đã được theo dõi, giám sát Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc là 15.859 người; tổng số trường hợp nhập cảnh đã được theo dõi tại tỉnh: 4.799 người. Ngành Y tế đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 13.397 trường hợp (19 mẫu dương tính; 13.375 mẫu âm tính; 03 mẫu chờ kết quả xét nghiệm); tổng số trường hợp đang được cách ly tại tỉnh: 305 người (cách ly tập trung, tự nguyện: 139 người; tại cơ sở y tế: 13 người và cách ly tại nhà: 153 người).

Tình hình an ninh trật tự: để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu Xuân 2021, từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/02/2021, toàn lực lượng công an tỉnh tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân, các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Lực lượng cảnh sát PCCC tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra với các cơ sở thuộc diện quản lý, nhất là cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ như chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra đã xảy ra 01 vụ cháy xưởng giày da ở xã Bàn Giản - huyện Lập Thạch, không có thiệt hại về người, giá trị thiệt hại 02 triệu đồng. Nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện.

Lê Duy Thơ - Phó Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :