Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2020

30/12/2020

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của Kế hoạch 05 năm 2016-2020, năm tổ chức Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay từ đầu năm, dịch Covid-19 bùng phát đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội toàn cầu, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng; tiêu thụ hàng hóa giảm sút; sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, nhất là trong một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, vận tải, du lịch… Cùng với đó biến đổi khí hậu, thiên tai, mưa đá, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, cũng gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân trong tỉnh. Nhưng nhờ có sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội đạt được một số kết quả như sau:

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 ước đạt 79,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,21% so với năm 2019, trong đó ngành nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,88%, ngành công nghiệp xây dựng tăng 3,92%, các ngành dịch vụ tăng 0,32% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 0,51% so với năm 2019.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 122,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,68 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 3,1% so với năm 2019. Đưa giá trị GRDP bình quân đầu người lên 104,7 triệu đồng/người (tăng 1,7 triệu đồng/người so với năm 2019).

Tỷ trọng khu vực công nghiệp ‑ xây dựng chiếm 61,95%, khu vực dịch vụ chiếm 29,82% và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 8,23% trong cơ cấu GRDP giá hiện hành của tỉnh (Tỷ trọng các khu vực tương ứng năm 2019 là: 62,42%; 30,22% và 7,37%).

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 28,75 nghìn tỷ đồng, bằng 85,8% dự toán và bằng 82,1% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa ước đạt 24.950,1 tỷ đồng, bằng 85% dự toán và bằng 80,6% so với năm 2019. Tổng chi ngân sách năm 2020 ước đạt 17.378,8 tỷ đồng, bằng 98,7% so dự toán và tăng 4,7% so với năm 2019 (không bao gồm khoản chi chuyển nguồn).

Thu hút vốn đầu tư FDI ước đạt 666,16 triệu USD, bằng 57,49% so với năm 2019 và vượt 21,12% so với kế hoạch với 31 dự án cấp mới và 44 dự án tăng vốn; vốn DDI ước đạt 7.468,73 tỷ đồng, bằng 49,54% so với năm 2019, vượt 35,8% so với kế hoạch với 44 dự án cấp mới và 10 dự án tăng vốn. Số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới đạt 1.170 doanh nghiệp, số vốn đăng ký trên 8.199 tỷ đồng, tăng 3,4% về số doanh nghiệp và tăng 0,3% về số vốn đăng ký so với năm 2019.

Tình hình sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực:

Sản xuất nông nghiệp trong tháng 12/2020 tập trung chủ yếu vào chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa và các loại rau màu, gieo trồng cây vụ Đông 2020-2021 đã cơ bản kết thúc với tổng diện tích gieo trồng ước đạt 14,9 nghìn ha, đạt 93,47% kế hoạch, giảm 1,66% (tương đương giảm 252,3ha) so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2020, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 85,9 nghìn ha, giảm 0,89% so năm 2019, trong đó rau các loại ước tăng 9,9%, cây lúa giảm 0,49%, ngô giảm 13,69% do diện tích đất chuyển sang các dự án xây dựng khu đô thị, đất giãn dân, làm đường giao thông... Năng suất các cây trồng chủ yếu như: lúa tăng 0,12%, ngô tăng 1,57%, rau các loại giảm 1,1% so với năm 2019.  Các hoạt động chăn nuôi tiếp tục được thực hiện, đàn lợn đang dần được khôi phục sau dịch tả lợn châu Phi nhưng công tác tái đàn còn chậm do giá con giống vẫn ở mức cao và nguồn cung con giống thiếu hụt. Ước  tại  thời  điểm 01/01/2021, đàn trâu ước đạt 17.500 con, đàn bò ước đạt 104.400 con, tăng 0,24%; đàn bò sữa ước đạt 14.800 con, tăng 5,1% so với cùng kỳ; tổng đàn lợn ước đạt 414.880 con, tăng 8,07% (trong đó, đàn lợn thịt ước đạt 359.000 con, tăng 5,05%), đàn gà ước đạt 10.275,2 nghìn con, tăng 4,87% so với cùng kỳ... Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 653,6 ha, trong đó: rừng sản xuất 630,6 ha, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng 23 ha. Sản xuất thủy sản ổn định, tổng sản lượng thuỷ sản đạt 22.771,8 tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ, trong đó: Cá 21.379,5 tấn; tôm 63,2 tấn; thuỷ sản khác 1.329,1 tấn.

Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 12 ước tăng 8,48% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 8,54%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,57%... Tính chung cả năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành ước giảm 0,50% so với cùng kỳ, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, trong các ngành công nghiệp cấp II, chỉ số sản xuất ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 30,08%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 20,65%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 16,22%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 14,97%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 13,21%; sản xuất trang phục giảm 10,02%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 6,70%; sản xuất xe có động cơ giảm 2,12%... nhưng cũng có nhóm ngành tăng như ngành thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 29,08%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 15,35%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 9,90%; dệt tăng 9,71%; sản xuất thiết bị điện tăng 8,25%; sản xuất kim loại tăng 5,43%... Hầu hết sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 12 đều tăng so với tháng trước và tính chung cả năm 2020, chỉ có 4/10 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ, trong đó: Thức ăn gia súc tăng 15,35%; linh kiện điện tử tăng 9,90%; điện thương phẩm tăng 6,19%; nước máy thương phẩm tăng 3,46%. Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/12/2020 tăng 0,72% so với tháng trước và giảm 5,07% so với cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12 tăng 1,94% so với tháng trước và giảm 8,41% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến cả năm 2020, chỉ có 8/18 ngành công nghiệp cấp II có chỉ số tiêu thụ tăng so với cùng kỳ, trong đó: Ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 43,63%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 22,22%; sản xuất trang phục tăng 10,42%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 7,17%; dệt tăng 18,49%; sản xuất kim loại tăng 5,79%; sản xuất thiết bị điện tăng 30,04%; sản xuất xe có động cơ tăng 24,27%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 12 tăng 3,14% so với tháng trước và tăng 18,14% so với cùng kỳ, ước cả năm đạt 52.440,8 tỷ đồng, tăng 2,95% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể theo từng nhóm ngành kinh doanh như sau: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 12 ước ăng 19,89% so với cùng kỳ và tăng ở hầu hết các nhóm hàng (trừ nhóm xăng dầu các loại giảm 4,99%), ước cả năm tăng 4,66% so với năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng12 tăng 0,61% so với cùng kỳ, ước cả năm giảm 12,64% so với năm trước (trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú giảm 18,89%; doanh thu dịch vụ ăn uống giảm 11,75%; doanh thu du lịch lữ hành giảm 23,17% so với cùng kỳ).

Vận tải hành khách và hàng hoá: Dự kiến, tổng khối lượng vận chuyển hành khách tháng 12 ước tăng 2,02% so với tháng trước và giảm 15,44% so với cùng kỳ; luân chuyển tăng 2,65% so với tháng trước và giảm 14,52% so với cùng kỳ. Tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 12 ước tăng 0,66% so với tháng trước và tăng 8,97% so với cùng kỳ; luân chuyển tăng 1,01% so với tháng trước và tăng 4,15% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2020 khối lượng vận chuyển hành khách giảm 34,06%; luân chuyển giảm 36,78% so với năm trước. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước giảm 9,03%; luân chuyển giảm 9,84% so với năm 2019. Doanh thu vận tải tháng 12 ước tăng 2,15% so với tháng trước và tăng 6,13% so với năm 2019, cả năm 2020 ước đạt 3.943,6 tỷ đồng, giảm 11,59% so với năm 2019.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh giảm 0,16% so với tháng trước; giảm 1,65% so với cùng tháng năm trước và giảm 1,65% so tháng 12 năm 2019. Tính chung cả năm 2020, CPI bình quân tăng 3,45% so với bình quân cùng kỳ.

Các Tổ chức tín dụng đã triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn. Dự kiến đến 31/12/2020 tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 91.710 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2019. Trong đó, tiền gửi các tổ chức kinh tế tăng 3,52% và chiếm tỷ trọng 37,1% trên tổng nguồn vốn huy động; tiền gửi tiết kiệm tăng 17,66%, chiếm tỷ trọng 60,2% trên tổng nguồn vốn huy động; Phát hành giấy tờ có giá tăng 2,7% so với cuối năm 2019.

Công tác giải quyết lao động, việc làm cả năm ước đạt 20.000 lao động, trong đó: giải quyết việc làm trong nước đối với 18.800 lao động và đưa 1.200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, các đối tượng chính sách được thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời theo quy định, nhất là trong các dịp lễ tết. Đã thực hiện hỗ trợ 16.118 người thuộc đối tượng là người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với số tiền 26,57 tỷ đồng. Chi hỗ trợ xong cho 94.440 đối tượng thuộc các nhóm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền hỗ trợ hơn 125,54 tỷ đồng; đối với người lao động tỉnh đã hỗ trợ 106 người trên địa bàn thành phố Phúc Yên với số tiền 190 triệu đồng, các huyện, thành phố còn lại đang trong quá trình thẩm định hồ sơ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động giáo dục và đào tạo chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng năm học 2019 - 2020 đã kết thúc đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng dạy và học. Chất lượng giáo dục cả đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững. Tỉnh có 2 học sinh được vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Quốc tế và khu vực ở môn Toán và Tin học (trong đó, có 01 học sinh đoạt 01 Huy chương Đồng thi Olympic Toán Quốc tế). Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 99,39%. Điểm bình quân bài thi các môn của thí sinh Vĩnh Phúc là 6,65 điểm - đứng thứ 5 toàn quốc.

Công tác phòng dịch: Ngay khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện những ca bệnh Covid-19 đầu tiên, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, do đó đã phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch tốt. Tính đến 15 giờ 00 ngày 18/12/2020, Vĩnh Phúc có 12 trường hợp dương tính với dịch Covid-19 và cả 12/12 bệnh nhân Covid-19 của tỉnh đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện, tình trạng sức khỏe ổn định. Từ ngày 04/4/2020, tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca nhiễm mới.

Các hoạt động văn hóa, thông tin tập trung vào việc tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Phong trào tập luyện thể dục thể thao ở các cơ quan, xã, phường, thị trấn, khu dân cư diễn ra sâu rộng.

Tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm làm việc tại tỉnh. Tính đến ngày 15/12/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, 31 người chết và bị thương 32 người, so cùng kỳ năm 2019 số vụ tai nạn và số người chết không tăng, không giảm, số người bị thương giảm 01 người. Trong tháng 12 trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ cháy, ước thiệt hại 31.600 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 29 vụ cháy (trong đó có 03 người chết và 03 người bị thương), ước giá trị thiệt hại 48.870 triệu đồng.

Lê Duy Thơ - Phó Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :