Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

06/08/2020

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo trồng các loại cây trồng vụ mùa, đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất. Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, chăn nuôi lợn vẫn gặp khó khăn trong việc tái đàn do giá con giống quá cao và nguồn cung con giống hạn chế. Sản lượng thủy sản và sản lượng gỗ khai thác trong tháng đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể:

Về trồng trọt: phần lớn các loại cây trồng vụ mùa đã được gieo trồng xong, chỉ còn một số loại rau màu có khung thời vụ muộn đang được tiếp tục gieo trồng. Đến 15/7/2020, toàn tỉnh đã gieo trồng được 23.446 ha lúa, giảm 1,99% so với cùng kỳ do một số diện tích được chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng các công trình và một số diện tích trũng kém hiệu quả nên nhân dân không gieo cấy. Diện tích gieo trồng một số loại cây chủ yếu còn lại như: cây ngô giảm 9,76%; khoai lang giảm 29,52%; đậu tương giảm 11,37%; lạc giảm 15,33%; rau, đậu các loại tăng 2,45% so với cùng kỳ. Hiện tại các trà lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ, nhưng do thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo mưa rào nên sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, khô vằn... có điều kiện để phát triển, Ngành Nông nghiệp đã và đang chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, hướng dẫn bà con chủ động, thường xuyên theo dõi đồng ruộng, tích cực chăm sóc bảo vệ, phòng chống sâu bệnh, úng lụt và các nhân tố khác ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ mùa.

Chăn nuôi trâu, bò tiếp tục có xu hướng giảm do hiệu quả kinh tế không cao. Riêng đàn bò sữa tăng khá so với cùng kỳ cả số lượng đầu con và sản lượng sản phẩm do giá bán sữa tươi tương đối ổn định người chăn nuôi có lãi đã tập trung đầu tư phát triển sản xuất. Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, quy mô đàn được mở rộng. Chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn trong công tác tái đàn do giá con giống quá cao, nguồn cung cấp con giống từ các cơ sở chăn nuôi uy tín, đảm bảo an toàn còn hạn chế. Ước tính tháng Bảy, đàn trâu toàn tỉnh giảm 1,86%; đàn bò giảm 2,90%, riêng bò sữa tăng 12,24%; đàn gia cầm tăng 5,45%; đàn lợn giảm 9,89% so với cùng thời điểm năm trước.

Về lâm nghiệp, toàn tỉnh đã trồng mới được 484 ha rừng tập trung, tăng 0,58% so với cùng kỳ và đạt 74,50% kế hoạch; 1.138 nghìn cây phân tán; sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 3.905 m3, tăng 3,86%; sản lượng củi khai thác ước đạt 4.480 Ste, tăng 1,36% so với cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống cháy rừng luôn được các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo tích cực; đồng thời, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với chủ rừng thực hiện việc tuyên truyền bảo vệ, phòng chống cháy rừng nên trong tháng không xảy ra vụ cháy rừng nào.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng Bảy tăng 3,23% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản khai thác giảm 1,54%. Tính chung bảy tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản tăng 3,05% so với cùng kỳ, trong đó, sản lượng nuôi trồng tăng 3,48%; sản lượng khai thác giảm 1,36% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, đàn cá phát triển tốt.

2. Sản xuất công nghiệp

Tháng 7/2020, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi, thị trường trong nước cũng như một số nước đã bắt đầu mở cửa trở lại giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp gặp khó khăn do các nước thuộc thị trường tiêu thụ truyền thống vẫn đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến lượng đơn đặt hàng sụt giảm. Ước tính chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Bảy tăng 5,74% so với tháng trước, song so với cùng kỳ vẫn giảm 9,23%. Tính chung bảy tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ước tính giảm 10,03% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng giảm 27,80%, ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 10,19%.

Hầu hết sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh tháng Bảy đều tăng so với tháng trước, tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước lại giảm mạnh. Tính chung Bảy tháng đầu năm, chỉ có 3/10 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ, trong đó: Thức ăn gia súc tăng 15,83%; điện thương phẩm tăng 0,46%; nước máy thương phẩm tăng 6,36%.

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại thời điểm 01/7/2020 tăng 1,60% so với tháng trước và giảm 11,05% so với cùng kỳ, trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 4,16%, doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 25,50%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 7,76%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 11,32% so với cùng thời điểm năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 11,25%; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 0,90%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,57%.

3. Đầu tư, xây dựng

Tháng Bảy, tình hình thực hiện các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn diễn ra khẩn trương, tích cực. Các cấp, các ngành đã triển khai các giải pháp đồng bộ, từng bước tháo gỡ khó khăn, bổ sung vốn đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng của tỉnh. Các nhà thầu tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Bảy ước đạt 797,96 tỷ đồng, tăng 33% so với tháng trước và tăng 57,32% so cùng kỳ năm 2019, trong đó: nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 603,87 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp huyện là 160,38 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp xã là 33,71 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng Bảy, vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 3.178,81 tỷ đồng, tăng 0,67% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 47,99% kế hoạch năm.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

Tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh sôi động trở lại với các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu nội địa được đẩy mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2020 ước đạt 4.197,9 tỷ đồng, tăng 3,95% so với tháng trước và giảm 2,68% so với cùng kỳ năm trước, tính chung bảy tháng ước đạt 26.872,7 tỷ đồng, giảm 7,00 % so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng Bảy ước đạt 3.710,6 tỷ đồng, tăng 3,16% so với tháng trước và giảm 0,94% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng Bảy ước đạt 315,1 tỷ đồng, tăng 14,63% so với tháng trước và giảm 17,96% so với cùng kỳ, tình chung bảy tháng đạt 1.704,8 tỷ đồng, giảm 27,70% so với cùng kỳ.

Vận tải hành khách và hàng hoá: Sau quãng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải đang từng bước khắc phục khó khăn, khôi phục lại hoạt động. Doanh thu vận tải tháng 7/2020 ước đạt 320,8 tỷ đồng, tăng 11,17% so với tháng trước và giảm 13,8% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 54,8 tỷ đồng, tăng 30,09% so với tháng trước và giảm 33,78% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 256,6 tỷ đồng, tăng 8,27% so với tháng trước và giảm 7,89% so với cùng kỳ. Tính chung bảy tháng đầu năm, doanh thu vận tải đạt 1.944 tỷ đồng, giảm 23,23% so với cùng kỳ.

 Chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng Bảy tăng 0,30% so với tháng trước, tăng 4,05% so với cùng tháng năm trước và giảm 1,06% so tháng Mười Hai năm trước. Tính chung bảy tháng đầu năm, CPI tăng 4,95%, đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây (năm 2019 tăng 1,28%; năm 2018 tăng 4,29%; năm 2017 tăng 3,54%; năm 2016 tăng 1,31%; năm 2015 tăng 0,28%).

5. Tài chính, ngân hàng

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến 15/7/2020 ước đạt 14.724 tỷ đồng, giảm 11,50% so với cùng kỳ, bằng 41,88% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 12.791 tỷ đồng, giảm 10,85% so với cùng kỳ, bằng 43,58% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.890 tỷ đồng, giảm 16,18% so với cùng kỳ và bằng 45,53% dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 15/7/2020 đạt 10.860 tỷ đồng, tăng 17,27% so với cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên đạt 5.067 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển (bao gồm cả chi tạm ứng) đạt 5.773 tỷ đồng.

Ngân hàng, tín dụng: Mặt bằng lãi suất cho vay và lãi suất huy động bằng đồng VN trong tháng đều có xu hướng giảm trong đó, lãi suất cho vay phổ biến từ 4,5-10,5%/năm đối với từng kỳ hạn và đối tượng. Lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến từ 0,2-7,2%/năm đối với từng kỳ hạn. Tổng nguồn vốn huy động đến 31/7/2020 dự kiến đạt 84.000 tỷ đồng, tăng 3,96% so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng Bảy ước đạt 80.000 tỷ đồng, tăng 2,54% so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 51.000 tỷ đồng, tăng 0,23%, chiếm 63,75% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 29.000 tỷ đồng, tăng 6,87% so với cuối năm 2019 và chiếm 36,25% tổng dư nợ. Nợ xấu chiếm 1,05% trên tổng dư nợ giảm 6,25% so với cuối năm 2019.

6. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Về giáo dục: Trong tháng 7/2020, các trường trong hệ thống giáo dục phổ thông các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Lễ Bế giảng năm học 2019 – 2020, tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 và đang tập trung chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi THPT năm 2020. Toàn tỉnh có 12.227 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, có 11.745 học sinh lớp 12 và 482 thí sinh tự do.

Hoạt động văn hóa - thể thao: các cấp, các ngành tiếp tục được quan tâm chú trọng công tác tuyên tuyền về Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Từ ngày 26/6 đến 06/7/2020, tỉnh đã cử đoàn tham gia giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2020 với thành tích giành được 06 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc và 01 huy chương Đồng, đứng thứ 2 toàn đoàn. Đồng thời, tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2020 với sự tham gia của 26 đội bóng chuyền nam, nữ cùng hơn 300 vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Cuối tháng 7/2020, dịch Covid-19 xuất hiện trở lại tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã yêu cầu kích hoạt lại các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang, đề cao cảnh giác và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như đang có dịch; tiếp tục rà soát, quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao; lập danh sách quản lý và giám sát y tế chặt chẽ tất cả các trường hợp từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam trở về Vĩnh Phúc từ ngày 1-7 đến ngày 28-7; thực hiện nghiêm túc việc cách ly đối với những trường hợp đi về từ vùng có dịch tối thiểu 14 ngày; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh. Tính đến 31/7/2020, có 2.013 trường hợp nhập cảnh được cách ly, theo dõi và 3.472 trường hợp liên quan đến Đà Nẵng, Quảng Nam trong đó đã áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 2.832 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế 42 trường hợp, kết thúc cách ly y tế 598 trường hợp. Hiện chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Tỉnh đã tiến hành thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu ở huyện, thành phố; tuyên truyền để các địa phương tiến hành chăm sóc, tu bổ, làm sạch đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đài tưởng niệm các liệt sĩ tại địa phương mình; phối hợp tổ chức các chương trình Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Tỉnh.

7. Tình hình an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ

Trong tháng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp.

Tình hình an toàn giao thông: Lực lượng chức năng tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm; thực hiện việc giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông; tăng cường xử phạt nguội đối với các hành vi vi phạm... Trong tháng Bảy, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm 04 người chết và 01 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tình hình tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, trong đó, số vụ tai nạn tăng 02 vụ, số người chết tăng 03 người, số người bị thương tăng 01 người.

Phòng chống cháy nổ: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy: 01 vụ cháy xe giường nằm ở xã Sơn Lôi - Bình Xuyên, thiệt hại 1.450 triệu đồng, nguyên nhân do chập cháy hệ thống điện trên xe; 01 vụ cháy rừng ở xã Ngọc Thanh- Phúc Yên, thiệt hại 04 ha rừng bạch đàn, keo và thảm thực bì, hiện chưa thống kê được giá trị thiệt hại, nguyên nhân cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cả 02 vụ cháy nói trên đều không gây thiệt hại về người.

Lê Duy Thơ
Phó Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :