Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019

28/05/2019

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh trật tự trên địa bàn được tăng cường và ổn định. Kết quả một số ngành, lĩnh vực chủ yếu như sau:

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

- Trồng trọt: Hiện nay, các địa phương đang tập trung chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ Xuân, phần lớn diện tích lúa đang trong thời kỳ vào hạt, chắc xanh; một số diện tích lúa xuân sớm đã chín và đang được thu hoạch. Theo số liệu sơ bộ, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân năm 2019 đạt 54.407 ha, đạt 94,7% so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài diện tích rau các loại tăng tăng 1,67% so với cùng kỳ, các loại cây trồng chủ yếu còn lại đều giảm, cụ thể: lúa giảm 2,76%; ngô giảm 23,96%; khoai lang giảm 1,79%; đậu tương giảm 10,23%; lạc giảm 2,09%; rau các loại 6.845 ha so với cùng kỳ.

Từ đầu vụ đến nay, thời tiết tương đối thuận lợi cho phát triển của cây trồng, tình hình sâu bệnh hại được phòng trừ kịp thời và kiểm soát tốt nên năng suất các loại cây trồng nhìn chung đạt khá so với cùng kỳ năm trước. Nếu thời tiết không có những diễn biến bất thường, năng suất, sản lượng một số loại cây trồng chính ước đạt như sau: Năng suất lúa ước đạt 62,72 tạ/ha, tuy giảm 0,51% so với cùng kỳ nhưng vẫn là vụ tiếp tục được mùa, sản lượng ước đạt 189.092 tấn, giảm 3,26% so với cùng kỳ; ngô ước đạt 46,94 tạ/ha, tăng 4,01%, sản lượng ước đạt 44.764 tấn, giảm 20,9%; khoai lang ước đạt 114,09 tạ/ha, tăng 7,04%, sản lượng ước đạt 22.929 tấn, tăng 5,13%; đậu tương ước đạt 20,17 tạ/ha, tăng 5,05%, sản lượng ước đạt 1.996 tấn, giảm 5,7%; lạc ước đạt 21,53 tạ/ha, tăng 4,33%, sản lượng ước đạt 4.087 tấn, tăng 2,13%; rau các loại ước đạt 231,52 tạ/ha, tăng 5,68%, sản lượng ước đạt 155.519 tấn, tăng 7,63% so với cùng kỳ năm 2018...

- Chăn nuôi: Tháng 5/2019, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tiếp tục gặp khó khăn do giá bán các sản phẩm chăn nuôi vẫn ở mức thấp, sản phẩm chậm tiêu thụ, tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng lây lan nhanh... Mặc dù công tác phòng, chống dịch đã được các cấp, các ngành vào cuộc quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn bệnh DTLCP lây lan. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh bệnh DTLCP đã xảy ra tại 9/9 huyện, thành phố. Trước tình hình diễn biến phức tạp của DTLCP, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống DTLCP trên địa bàn tỉnh và tái cơ cấu lại đàn lợn trong thời điểm hiện nay. Trong đó, tuyên truyền, khuyến cáo đến người chăn nuôi tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng dịch, đẩy nhanh xuất chuồng khi lợn đến tuổi xuất chuồng; không tăng quy mô, số lượng đầu con trong thời gian có DTLCP trên địa bàn, việc tái đàn phải theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Trong tháng, các đơn vị chức năng đã hoàn thành công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phun thuốc khử trừng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi đợt I năm 2019 theo kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch của cơ quan chức năng tiếp tục được tăng cường và thực hiện nghiêm túc.

- Lâm nghiệp: Trong tháng, thời tiết trên địa bàn tỉnh có mưa trên diện rộng kết hợp với độ ẩm trong không khí tương đối cao nên tạo điều kiện thuận lợi cho công tác trồng và chăm sóc rừng. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 315 ha rừng trồng mới tập trung, tăng 3,11% so với cùng kỳ và đạt 45% kế hoạch năm; số cây lâm nghiệp trồng phân tán là 900 nghìn cây; sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 2.850 m3, tăng 3,61%; sản lượng củi khai thác ước đạt 6.320 ste, tăng 0,95% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống cháy rừng luôn được các cấp, các ngành chỉ đạo tích cực, các chủ rừng chủ động thực hiện nên trong tháng không xảy ra vụ cháy rừng nào.

- Thuỷ sản: Sản xuất thuỷ sản trong tháng ổn định. Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 5.308 ha, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là diện tích nuôi cá với 5.305,5 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng ước đạt 1.698 tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 8.096 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018.

2. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Chỉ số sản xuất (IIP) tháng 5/2019 tăng 2,6% so với tháng trước, trong dó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,37%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,61%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 2,64% ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 0,69% so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,06% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 15,91% của 5 tháng 2018 nhưng cao hơn mức tăng 11,11% của 5 tháng 2017. Trong đó: Ngành sản xuất linh kiện điện tử tiếp tục dẫn đầu với mức tăng 45,12%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 44,65%; ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 41,03% %; ngành sản xuất kim loại tăng 27,12%; ngành sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 19,66% so với cùng kỳ năm trước.... Tuy nhiên, ngành sản xuất xe có động cơ giảm 6,15% do những tháng đầu năm, lượng xe nhập khẩu tăng, xe sản xuất lắp ráp trong nước chưa chiếm được thị phần cao trong tổng lượng xe tiêu thụ, dẫn đến sản lượng sản xuất giảm; ngành sản xuất phương tiện vận tải giảm 9,77% do nhu cầu thị trường đang có xu hướng giảm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý rác thải giảm 4,55%; ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 4,05%...

Dự kiến trong tháng 5/2019, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 22.845 tấn thức ăn gia súc, tăng 1,85% so với tháng trước; 6.058 nghìn chiếc quần áo các loại, tăng 4,40%; 585 nghìn đôi giày thể thao, tăng 1,64%; 12.703 nghìn m2gạch ốp lát, tăng 4,34%; 2.896 chiếc máy điều hòa không khí, tăng 1,37%; 5.094 chiếc xe ô tô các loại, tăng 4,60%; 145.552 chiếc xe máy các loại, tăng 1,92%... Tính chung 5 tháng đầu năm, một số sản phẩm có khối lượng tăng khá so với cùng kỳ như: Giày thể thao tăng 24,45%; gạch ốp lát tăng 19,66%; máy điều hòa không khí tăng 24,08%... Đồng thời cũng có một số sản phẩm có khối lượng sản xuất giảm so với cùng kỳ như: xe ô tô các loại giảm 6,15%; xe máy các loại giảm 9,77% so với cùng kỳ năm 2018...

Tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Chỉ số sử dụng lao động trong tháng 5/2019 tăng 1,06% so với tháng trước và tăng 0,29% so với cùng kỳ. Hầu hết các ngành đều có chỉ số lao động tăng so tháng trước. Chia theo loại hình, doanh nghiệp Nhà nước có chỉ số sử dụng lao động giảm, trong khi doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều có chỉ số tăng.

3. Đầu tư, xây dựng

Trong tháng Năm, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết trình tự thủ tục các dự án. Dự kiến, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2019 đạt 460,2 tỷ đồng, tăng 5,29% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 301,1 tỷ đồng, tăng 3,66%; vốn ngân sách cấp huyện là 123,7 tỷ đồng, tăng 10,26%; vốn ngân sách cấp xã là 35,3 tỷ đồng, tăng 2,86% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 2.159,4 tỷ đồng, tăng 2,83% so với cùng kỳ và đạt 34,65% kế hoạch giao vốn đầu năm.

4. Thương mại, giá cả và dịch vụ

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng: Tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng ổn định, kết quả lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của dân cư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước đạt 4.450,2 tỷ đồng, tăng 4,42% so với tháng trước và tăng 12,49% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 20.977 tỷ đồng, tăng 9,89% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 144,8 tỷ đồng, tăng 9,24%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 4.047,5 tỷ đồng, tăng 20,77%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 257,9 tỷ đồng, tăng 10,64% so với cùng kỳ.

- Vận tải hành khách và hàng hoá: Trong tháng Năm, hoạt động vận tải tiếp tục có sự tăng trưởng, doanh thu vận tải tháng Năm ước đạt 364,6 tỷ đồng, tăng 0,64% so với tháng trước và tăng 11,54% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách đạt 81,3 tỷ đồng, tăng 11,79%; vận tải hàng hóa 271,5 tỷ đồng, tăng 11,23% so cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải đạt 1.794 tỷ đồng, tăng 9,14% so với cùng kỳ.

- Chỉ số giá: Giá xăng dầu, giá điện đồng loạt có sự điều chỉnh tăng, những diễn biến của dịch tả lợn Châu Phi là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng; tuy vậy, việc kiên định chính sách tiền tệ linh hoạt giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ góp phần kiềm chế lạm phát. CPI trên địa bàn tỉnh tháng Năm giảm 0,11% so với tháng trước, tăng 0,91% so với cùng kỳ và tăng 0,87% so tháng 12 năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, CPI tăng 1,54% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng bình quân 5 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm gần đây (năm 2017 tăng 3,86%; năm 2018 tăng 3,99%).

5. Một số vấn đề xã hội

- Về giáo dục:  Hiện nay, các trường trong hệ thống giáo dục phổ thông các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xong các kỳ thi kiểm tra cuối năm học và chuẩn bị cho Lễ Bế giảng năm học 2018 – 2019. Năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc tiếp tục có bước tiến tương đối toàn diện, số lượng học sinh giỏi ổn định ở mức cao và mở rộng ở nhiều đối tượng học sinh. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, toàn tỉnh có 79 học sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay (87,8%) gồm 2 giải nhất, 31 giải nhì, 28 giải ba và 18 giải khuyến khích; có 11 học sinh ở các bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học được dự thi vòng 2 chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế. Đặc biệt, có 01 học sinh lớp 12 Chuyên Vĩnh Phúc đạt điểm số cao nhất trong đội tuyển toán quốc gia dự thi Olympic toán quốc tế tại Vương quốc Anh vào tháng 7/2019.

- Hoạt động văn hóa, thể thao:  Tháng Năm, các phong trào văn hóa, văn nghệ trong tháng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của tỉnh cũng như của đất nước: Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 (1975- 2019); 133 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 (1886 - 2019);  65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954 -2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2019) với các hoạt động tuyên tuyền cổ động, tổ chức triển lãm. Đồng thời, tỉnh cử đoàn tham gia “Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn” do Cục Văn hóa tổ chức với chuỗi các ca khúc cách mạng nêu cao giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phong trào thể thao được diễn ra sôi động, trong tháng tỉnh đã đăng cai tổ chức Vòng chung kết giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và THCS khu vực I - Cúp Milo lần thứ XVII năm với hơn 100 vận động viên đến từ 6 đội bóng đá Tiểu học, 3 đội bóng đá THCS của 7 tỉnh khu vực I (Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ ,Vĩnh Phúc). Kết quả, cả 2 đội bóng đá Tiểu học và THCS của Vĩnh Phúc đã xuất sắc đạt 2 Giải Nhất. Đây là cơ hội cọ sát, học hỏi và giao lưu ý nghĩa giữa các đoàn, các cầu thủ nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nói chung, môn bóng đá học sinh các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói riêng, qua đó để các tỉnh, thành phát hiện những năng khiếu bóng đá trẻ, góp phần cho công tác tuyển chọn, bồi dưỡng và đào tạo tài năng bóng đá cho đội bóng nước nhà.

- Hoạt động y tế: Ngành Y tế tỉnh luôn chủ động theo dõi giám sát tình hình các bệnh dịch; chỉ đạo các đơn vị y tế chủ động phòng chống dịch, tập trung kiểm tra, giám sát và tổ chức điều trị kịp thời cho người bệnh; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trong nhà trường, đặc biệt là trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, không để dịch bệnh lây lan. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không có dịch xảy ra, cơ cấu bệnh truyền nhiễm ổn định, các bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng 5/2019, hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn thực phẩm” năm 2019 với chủ đề “ Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp đã tổ chức chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, hiểu đúng, thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan; hướng dẫn sản xuất, kinh doanh, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra hoạt động bảo đảm và chấp hành quy định an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Tính đến ngày 17/5/2019, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

6. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tình hình an toàn giao thông: Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, ngày 03/5/2019, Chủ tịch UBND đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lực lượng Công an cần phải thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, đi không đúng làn đường, chở quá tải, quá số người quy định; dừng, đỗ sai quy định; không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với lái xe sử dụng ma túy; tập trung thực hiện ở những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm, thường xuyên xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ ngày 16/4/2018 đến ngày 15/5/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết, 02 người bị thương, nâng tổng số vụ tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm lên 13 vụ, làm 17 người chết, 10 người bị thương.

Tình hình cháy nổ: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy bãi tập kết lốp xe ô tô của hộ kinh doanh ở xã Trung Nguyên - huyện Yên Lạc, thiệt hại 30 triệu đồng, nguyên nhân gây cháy do sơ suất, bất cẩn của hộ dân. Lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy, nổ, ước tính giá trị thiệt hại trên 4,9 tỷ đồng./.

Thang Thu Hiền
Chuyên viên Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :