Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc

28/12/2018

I. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

 Năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong Tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trong điều kiện nền kinh tế cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức… Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nên kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các ngành sản xuất tăng khá. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, kết quả thu hút vốn đầu tư DDI tăng cao so với năm 2017. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững tiếp tục được thực hiện. Cải cách hành chính được thúc đẩy mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Kết quả cụ thể như sau:

Về kinh tế: Kết quả nổi bật năm 2018 là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 8,03%, vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra (7,5-8%). Trong đó: ngành công nghiệp – xây dựng tăng 15,2% so với năm 2017 và là năm có mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,72%, cao hơn mức tăng năm 2016 và năm 2017; các ngành dịch vụ tăng 7,46; Riêng thuế sản phẩm giảm 1,55% so với năm 2017.

Quy mô nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng, năm 2018 quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 93,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2 nghìn tỷ đồng (tương đương tăng 9,56%) so với năm 2017, đưa giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 85,62 triệu đồng/người/năm, tăng 6,57 triệu đồng/người/năm so với năm 2017. Chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã dần đi vào chiều sâu, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh ước đạt 39,5 triệu đồng/người.

Trong công nghiệp: chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 15,17% so với năm trước, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010. Trong đó, các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh có mức tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng của ngành công nghiệp cũng như tăng trưởng của của tỉnh như: Ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 27,70%; Ngành sản xuất xe có động cơ tăng 23,91%; Ngành sản xuất phương tiện vận tải tăng 5,62% so với năm 2017.  Sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều có mức tăng cao so năm 2017. Cụ thể:  xe ô tô các loại 64.209 chiếc, tăng 23,91%; xe máy các loại 2.197.010, tăng 5,62%; giày, dép thể thao 6.173 ngàn đôi, tăng 18,68%; thức ăn gia súc 253.776 tấn, tăng 17,32%; doanh thu linh kiện điện tử đạt 67.946 ngàn tỷ đồng, tăng 27,70% so với năm 2017.

Sản xuất nông nghiệp đạt tốc độ tăng cao nhất trong 3 năm gần đây với mức tăng 3,72% so năm 2017, trong đó chăn nuôi tăng 5,02% do có sự phục hồi mạnh về giá lợn hơi, sản lượng gia cầm cũng tăng cao, đạt 7,1%, trứng gia cầm tăng 7,2% và sản lượng sữa tươi tăng tới 25,27% do có thị trường tiêu thụ ổn định. Sản xuất trồng trọt tăng khá do thời tiết tương đối thuận lợi. Năng suất hầu hết các cây trồng đều tăng, trong đó năng suất lúa tăng 5,56%, cây ngô tăng 4,53%. Sản lượng thuỷ sản đạt hơn 21 nghìn tấn, tăng 4,2% so với năm 2017. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện, ước hết năm 2018, toàn tỉnh có 103/112 xã được công nhận xã nông thôn mới, chiếm 92% số xã toàn tỉnh.

Các lĩnh vực dịch vụ phát triển ổn định, hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2018 ước đạt 47.042 tỷ đồng, tăng 14,29% so với năm 2017.  Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 2,246 tỷ USD, tăng 12% so năm 2017 với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực là xe máy và linh kiện xe máy, phụ tùng ô tô, đệm ghế ô tô, chè, linh kiện điện tử, hàng dệt may và giày dép; Kim ngạch nhập khẩu năm 2018 ước đạt 2,78 tỷ USD, tăng 4,32% so với năm 2017. Các hoạt động dịch vụ cũng tiếp tục được mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Năm 2018, dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác tăng khá, tổng doanh thu năm 2018 ước đạt 6.535,6 tỷ đồng, tăng 10,45% so với năm 2017. Dịch vụ tín dụng đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của tỉnh, tốc độ tăng tín dụng ước đạt 23,4% so với cuối năm 2017, trong đó cơ cấu tín dụng chủ yếu là cho vay các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển (chiếm tỷ lệ 86,85 % tổng dư nợ).

Về thu ngân sách nhà nước:  ước cả năm tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 29,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2017 và đạt 99% dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, bằng 96% dự toán và tăng 3% so năm 2017. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm.

Môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được quan tâm cải thiện. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì ở cả 3 cấp. Chương trình xúc tiến đầu tư được tổ chức thực hiện hiệu quả, các cuộc xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm… Kết quả thu hút đầu tư trong và ngoài nước đều tăng so với năm 2017, dự kiến cả năm thu hút được 4,57 nghìn tỷ đồng vốn DDI, tăng 97,3% và 450 triệu USD vốn FDI bằng 100%  năm 2017.

Quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng được chú trọng. UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Luật Đầu tư công; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực tế các dự án nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm đưa vào khai thác sử dụng; chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra về chất lượng công trình xây dựng và kịp thời yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế...

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được đầu tư, trong năm 2018 đã xây mới 290 phòng học. Số trường đạt chuẩn quốc gia được tăng 40 trường so với năm học trước. Chất lượng giáo dục cả đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững; Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Tiến độ triển khai xây dựng 2 Bệnh viện lớn là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản – Nhi được đẩy mạnh. Công tác dự phòng tốt nên không có bệnh dịch lớn xảy ra. Công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Công tác khám, chữa bệnh được tiếp tục cải thiện ở cả 3 tuyến. Xã hội hóa trong lĩnh vực y tế đạt được những kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng các ngày lễ của đất nước, của tỉnh được diễn ra phong phú, tiết kiệm. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển.Thể thao thành tích cao được quan tâm và có phát triển vượt bậc, đón nhận nhiều thành tích ấn tượng, nhất là ở các giải đấu khu vực và thế giới.

Công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm. Kết quả giải quyết việc làm vượt mục tiêu đề ra. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các chế độ chính sách được thực hiện hiệu quả. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, công tác bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội được tăng cường. Các đề án, chính sách dân tộc cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai ngay từ đầu năm. Trung tâm Hành chính công tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cũng như tiết kiệm thời gian, chi phí. Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Trung ương và Đề án của Tỉnh ủy được đẩy mạnh thực hiện, đến nay đã tổ chức sắp xếp, sáp nhập giảm 44 đơn vị sự nghiệp; tinh giản biên chế 253 người; 498 trường hợp được hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng; giảm 10.704 người hoạt động không chuyên trách. Kỷ cương, kỷ luật hành chính, công vụ được siết chặt, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra thực thi công vụ của tỉnh và đã tiến hành kiểm tra tại 137 cơ quan, đơn vị. Thanh tra, phòng chống tham nhũng được triển khai theo chương trình, kế hoạch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm, qua đó nhiều vụ, việc phức tạp, kéo dài được giải quyết.

An ninh quốc phòng được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai tích cực, Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đang tiếp tục phát huy hiệu quả.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

Dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2019 sẽ có một số rủi ro, thách thức tác động đến kinh tế nước ta, điển hình là vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu; chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nước ta. Ở trong tỉnh, áp lực cạnh tranh từ các địa phương lân cận, các địa phương có cùng điều kiện lợi thế trong thu hút đầu tư ngày càng gia tăng; Giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn còn gặp nhiều khó khăn;  Nhiều nhu cầu xã hội bức xúc cần phải giải quyết như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo; tai, tệ nạn xã hội,…

1. Mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2019, tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ; Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tạo bước bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Chủ đề năm 2019 là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; Tập trung giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,0-8,5%; vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 33-34% GRDP; thu ngân sách đạt 27,9 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 24,4 nghìn tỷ đồng; thu hút 500 triệu USD vốn FDI và 3 nghìn tỷ đồng vốn DDI; giảm 0,5-1% so với năm 2018 về tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,2%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 89%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 24,66%; dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 85%; dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.

2. Định hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn và thách thức. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của năm 2018 và các năm trước, trong năm 2019 các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ; Xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm hơn nữa thủ tục hành chính góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định cho doanh nghiệp và người dân.

Thứ hai: Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phấn đấu năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Tích cực tháo gỡ, khó khăn vướng mắc để các dự án đầu tư du lịch, dịch vụ lớn triển khai theo đúng tiến độ. Xây dựng cơ chế khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Các cấp, các ngành quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án lớn, trọng điểm có tác dụng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh. Triển khai lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến các khoản thu; tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế, chống chuyển giá. Quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Thứ ba:  Thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học năm học 2018-2019. Nâng cao chất lượng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học và trang thiết bị cho các cấp học. Triển khai xây mới trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi.  Thực hiện quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ,… Tăng cường quản lý các lễ hội. Tiếp tục xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm. Nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo, người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản. Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về đẩy mạnh hỗ trợ người nghèo học nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp cho các đối tượng chính sách và cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh.

Thứ tư:  Nâng cao năng lực ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế. Triển khai các chương trình, đề án có tính ứng dụng cao đối với tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn. Từng bước khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề, đô thị và khu, cụm công nghiệp. Tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phối hợp với nhà đầu tư để triển khai đầu tư nhà máy xử lý rác thải tập trung.

Thứ năm: Tập trung thanh tra, kiểm tra các vấn đề được dư luận quan tâm. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2019.

Thứ sáu: Tăng cường phối hợp với các cơ quan của Đảng, các đoàn thể quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp đề ra.

Thứ bảy: Rà soát, đánh giá sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định để đề xuất cơ chế chính sách giai đoạn tiếp theo. Chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thang Thu Hiền
Chuyên viên Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :