Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 11 năm 2018

03/12/2018

Tháng 11/2018, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp, đã cơ bản thu hoạch xong vụ mùa và tiến hành gieo trồng cây vụ đông; Chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu đạt được nhiều kết quả tích cực; An ninh trật tự xã hội trên địa bàn ổn định. Kết quả một số ngành, lĩnh vực chủ yếu như sau:

Sản xuất Nông – Lâm nghiệp và Thuỷ sản

Trồng trọt: Hiện nay, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung chăm sóc rau màu vụ Đông và gieo trồng tiếp một số loại cây còn trong khung thời vụ. Vụ Đông năm 2018, cơ cấu cây trồng tiếp tục chuyển dịch theo hướng mở rộng diện tích cây trồng có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, thị trường dễ tiêu thụ. Các mô hình Vùng rau an toàn theo quy trình VietGap, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ đồng ruộng đến người tiêu dùng được đầu tư mở rộng quy mô. Tính đến ngày 15/11/2018, toàn tỉnh đã gieo trồng được 15.106 ha, giảm 12,93%  so với cùng kỳ. Trong đó, ngô đông 7.276 ha, giảm 25,50%; khoai lang 1.559 ha, giảm 7,99%; đậu tương 1.001 ha, giảm 0,51%; lạc 184 ha, tăng 12,10%; rau các loại 4.276 ha, tăng 4,77%; cây trồng khác 809 ha, tăng 27,54%  so với cùng kỳ năm 2017...

Chăn nuôi: Sản lượng sản phẩm chăn nuôi thu được trong tháng đều đạt khá, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Giá bán các sản phẩm từ chăn nuôi đang ở mức tương đối cao, người chăn nuôi có lãi nên yên tâm sản xuất, đầu tư mở rộng quy mô. Số lượng đàn gia súc, gia cầm có chiều hướng phát triển khá, tăng hơn so với cùng kỳ do đây là tháng các hộ chăn nuôi vào đàn để chuẩn bị sản phẩm cung cấp cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực hiện tốt. Đến nay, đã hoàn thành tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc vệ sinh môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2018 với hơn 2,7 triệu liều vắc xin cúm, 151 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng và hơn 141 nghìn liều vắc xin dịch tai xanh, tụ huyết trùng và dịch tả được tiêm cho các đàn gia súc, gia cầm trong toàn tỉnh.

Lâm nghiệp: Trong tháng, các đơn vị ngành lâm nghiệp tiếp tục tập trung chủ yếu vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ rừng. Tính từ đầu năm đến nay, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 690 ha, đạt 106,15% kế hoạch năm và tăng 4,88% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống cháy rừng được thực hiện tốt nên trong tháng không xảy ra cháy rừng.

Thủy sản: Thời tiết tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho nuôi trồng phát triển, hiện nay các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản đang tích cực đầu tư, chăm sóc nhất là trên các diện tích 1 lúa, 1 cá để có thể thu hoạch vào dịp cuối năm.  Dự kiến đến hết tháng 11/2018, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 6.916 ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.888 tấn, giảm 1,8% ; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 17.350 tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản xuất công nghiệp

Tháng 11/2018, hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra khẩn trương, các doanh nghiệp tập trung sản xuất, hoàn thành kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2018 tăng 2,56% so với tháng trước và tăng 11,49% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2018 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 14,90% so với cùng kỳ năm trước. Các công nghiệp thế mạnh của tỉnh là ngành sản xuất ô tô, xe máy và ngành sản xuất linh kiện điện tử tiếp tục là ngành chiếm tỷ trọng cao và có mức tăng trưởng khá. Trong đó, ngành sản xuất linh kiện điện tử có chỉ số sản xuất trong tháng tăng 3,43% so với tháng trước và tăng 38,47% so với cùng kỳ, đang dần vươn lên chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành chế biến, chế tạo của tỉnh. Với các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, đặt biệt đối với các ngành thuộc lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, đang thu hút rất nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực linh kiện điện tử đầu tư tại Vĩnh Phúc.

Sản lượng sản xuất trong tháng 11/2018 của các sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn đều tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đầu năm 2018, các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn sản xuất được 231.448 tấn thức ăn gia súc, tăng 18,53% so với cùng kỳ; 70.114 ngàn quần áo các loại, tăng  7,85%; 116.959 ngàn m2 gạch ốp lát, tăng 3,14%; 57.909 xe ô tô các loại, tăng 23,71%; 1.983.238 xe máy các loại, tăng 6,99% so với cùng kỳ năm 2017.

Đầu tư, xây dựng: Tháng 11/2018, với sự nỗ lực và phấn đấu để hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, các công trình thi công được tiến hành rất khẩn trương. Ước thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 11 đạt 664,13 tỷ đồng tăng 7,16% so với tháng trước. Trong đó nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 480,82 tỷ đồng tăng 7.24%, vốn ngân sách cấp huyện  141,52 tỷ đồng tăng 6,33%; vốn ngân sách cấp xã là 41,79 tỷ đồng tăng 9,17% so với tháng trước. Lũy kế đến hết tháng 11, vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước thực hiện đạt 5.452,84 tỷ đồng, bằng 87,10% tổng nguồn vốn kế hoạch năm.

Các ngành dịch vụ

Kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh có sự phát triển khá so với cùng kỳ. Khối lượng lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của đời sống nhân dân.

Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng dự kiến đạt 4.331 tỷ đồng, tăng 17,90% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kinh tế nhà nước đạt 141,5 tỷ đồng, tăng 12,24%; kinh tế tập thể đạt 7,4 tỷ đồng, tăng 11,89%; kinh tế cá thể đạt 2.123,8 tỷ đồng tăng 20,36%; kinh tế tư nhân đạt 1.793,9 tỷ đồng, tăng 17,22%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 264,0 tỷ đồng, tăng 7,49% so với cùng kỳ. Tính chung mười một tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 42.714 tỷ đồng, tăng 13,13% so với cùng kỳ năm 2017.

Dịch vụ vận tải, hoạt động vận tải trong tháng 11/2018 đạt kết quả khá cả về sản lượng và doanh thu, tổng doanh thu vận tải trong tháng ước đạt 474,5 tỷ đồng, tăng 42,46% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách đạt 91,3 tỷ đồng, tăng 28,29%; vận tải hàng hoá đạt 368,9 tỷ đồng tăng 45,86% so cùng kỳ. Tính chung mười một tháng đầu năm tổng doanh thu đạt 3.906 tỷ đồng, tăng 15,76% so cùng kỳ.

Dịch vụ tín dụng, ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của tỉnh. Các TCTD trên địa bàn tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư, tiền gửi các TCKT và phát hành GTCG, đảm bảo thanh khoản và đáp ứng cho các nhu cầu vốn của nền kinh tế. Ước thực hiện đến 30/11/2018, tổng nguồn vốn huy động đạt 65.350 tỷ đồng, tăng 5,67% so với cuối năm 2017. Cùng với công tác huy động vốn, hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn chú trọng mở rộng tín dụng có hiệu quả; tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực phi sản xuất, lĩnh vực có rủi ro cao (như bất động sản, chứng khoán, BOT…), lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Ước đến 30/11/2018, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 64.680 tỷ đồng, tăng 22,41% so với cuối năm 2017.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Ngành giáo dục và đào tạo:  Nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngành Giáo dục đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa với nhiều hoạt động như: Phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,... Nhân dịp này, các trường, các địa phương đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ quản lý, giáo viên giỏi tiêu biểu nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, phát huy bản chất tốt đẹp nghề dạy học; nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng năng lực nhà giáo; thêm yêu nghề, yêu trò, sáng tạo, tận tụy phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác y tế: ngành Y tế đã chủ động giám sát tình hình các bệnh dịch, chỉ đạo các đơn vị y tế chủ động phòng chống dịch, tăng cường công tác y tế dự phòng, duy trì tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, do đó trong tháng trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra. Công tác tuyên truyền phổ biến Luật An toàn thực phẩm, truyền thông phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện thường xuyên. Công tác thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống được triển khai tích cực. Trong tháng không có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Văn hoá, thể thao: trong tháng 11/2018, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X, năm 2018, đón Bằng Unesco ghi danh Nghi lễ và trò chơi kéo co là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước”.  Đồng thời, tỉnh đã tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Vĩnh Phúc tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, với 11 đội tuyển với 129 VĐV và 23 huấn luyện viên (HLV) tham gia thi đấu các môn.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, các cơ quan chức năng đã tổ chức tốt các đợt kiểm tra, tăng cường việc chấp hành pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh; Công tác tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông được đẩy mạnh, qua đó đã phát hiện, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn như: tránh vượt sai quy định, chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, vi phạm về nồng độ cồn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được thực hiện thường xuyên qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân và hạn chế tai nạn giao thông trên toàn tỉnh./.

Thang Thu Hiền
Chuyên viên Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :