Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 10 năm 2018

30/10/2018

Tháng 10/2018, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp, đã cơ bản thu hoạch xong vụ mùa và tiến hành gieo trồng cây vụ đông; Chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu đạt được nhiều kết quả tích cực; An ninh trật tự xã hội trên địa bàn ổn định. Kết quả một số ngành, lĩnh vực chủ yếu như sau:

Sản xuất Nông – Lâm nghiệp và Thuỷ sản

Trồng trọt: Hiện nay, bà con nông dân trong tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong vụ mùa và khẩn trương gieo trồng cây vụ đông. Tính đến 19/10/2018 toàn tỉnh đã gieo trồng được: 13,5 nghìn ha, đạt 71,28% kế hoạch, bằng 94,52% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngô 7,3 nghìn ha, bằng  80,83%; Đỗ tương 0,99 nghìn ha, bằng 219,6%; Rau các loại 2,97 nghìn ha, bằng 105,6% so với cùng kỳ... Vụ đông năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí sản xuất cây vụ Đông tại Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 với mức hỗ trợ 1,4 triệu đồng/ha nhằm huyến khích các hộ nông dân sản xuất cây vụ Đông, đặc biệt là sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn VietGap. Tuy nhiên, do hiệu quả sản xuất vụ Đông không cao nên diện tích gieo trồng các loại cây vụ Đông 2018-2019 tiếp tục giảm so với vụ Đông 2017-2018.

Chăn nuôi: Sản lượng sản phẩm chăn nuôi thu được trong tháng đều đạt khá, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Giá bán các sản phẩm từ chăn nuôi đang ở mức tương đối cao, người chăn nuôi có lãi nên yên tâm sản xuất, đầu tư mở rộng quy mô. Số lượng đàn gia súc, gia cầm có chiều hướng phát triển khá, tăng hơn so với cùng kỳ do đây là tháng các hộ chăn nuôi vào đàn để chuẩn bị sản phẩm cung cấp cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán.

Lâm nghiệp: Trong tháng, các đơn vị ngành lâm nghiệp tiếp tục tập trung chủ yếu vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ rừng. Tính từ đầu năm đến nay, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 690 ha, đạt 106,15% kế hoạch năm và tăng 6,01% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống cháy rừng được thực hiện tốt nên trong tháng không xảy ra cháy rừng.

Thủy sản: Thời tiết tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho nuôi trồng phát triển, hiện nay các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản đang tích cực đầu tư, chăm sóc nhất là trên các diện tích 1 lúa, 1 cá để có thể thu hoạch vào dịp cuối năm.  Dự kiến đến hết tháng 10/2018, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 6.971,1 ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thuỷ sản trong tháng 10/2018 dự kiến đạt 1.786,5 tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2018 tăng 2,97% so tháng trước và tăng 6,24% so cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng có mức tăng cao nhất với mức tăng 1,66% so với tháng trước và tăng 38,38% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 10 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,57% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng 11,98%; Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 15,96%; Ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 21,76%; Ngành sản xuất xe có động cơ tăng 24,23%.

Sản lượng sản xuất trong tháng 10/2018 của các sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn đều tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng đầu năm 2018, các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn sản xuất được 204.720 tấn thức ăn gia súc, tăng 15,96% so với cùng kỳ; 63.063 ngàn quần áo các loại, tăng  8,99%; 103.770 ngàn m2 gạch ốp lát, tăng 0,7%; 51.998 xe ô tô các loại, tăng 24,23%; 1.766.845 xe máy các loại, tăng 8,58% so với cùng kỳ năm 2017.

Đầu tư, xây dựng: Tháng 10/2018 thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 611,72 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước và bằng 94,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến hết tháng 10/2018, vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 4.780,67 tỷ đồng, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 76,36% kế hoạch vốn giao đầu năm.

Các ngành dịch vụ

Kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh có sự phát triển khá so với cùng kỳ. Khối lượng lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của đời sống nhân dân.

Thương mại: Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2018 đạt 4,23 nghìn tỷ đồng, tăng 2,31% so với tháng trước và tăng 17,04% so với cùng kỳ, trong đó: kinh doanh thương mại tăng cao nhất, ước tháng đạt 3,7 nghìn tỷ đồng tăng 2,83% so với tháng trước và tăng 17,85% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 38,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,63% so với cùng kỳ năm 2017.

Dịch vụ vận tải đáp ứng tốt cho nhu cầu kinh doanh và đi lại của nhân dân. Tổng doanh thu vận tải ước tháng 10/2018 đạt 404,5 tỷ đồng, tăng 5,14% so tháng trước và tăng 20,29% cùng kỳ năm 2017. Trong đó vận tải hành khách đạt 84,6 tỷ đồng tăng 11,43%; vận tải hàng hoá đạt 310 tỷ đồng tăng 24,74% so cùng kỳ. Tính chung 10 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu đạt 3.383 tỷ đồng tăng 11,02% so cùng kỳ. Trong đó vận tải hành khách đạt 739,8 tỷ đồng tăng 1,32%; vận tải hàng hoá đạt 2.555 tỷ đồng tăng 13,89% so cùng kỳ năm 2017.

Dịch vụ tín dụng, ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của tỉnh. Lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tương đối ổn định. Ước đến 30/10/2018, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 63.640  tỷ đồng, tăng 20,45% so với cuối năm 2017. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 40.360 tỷ đồng, tăng 24,47 % so với cuối năm 2017, chiếm 63,42% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 23.280 tỷ, tăng 14,04 % so với cuối năm 2017, chiếm 36,58% tổng dư nợ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Ngành giáo dục và đào tạo: tích cực triển khai thực hiện công tác kiện toàn cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới 2018- 2019 nhằm đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo. Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các trường thực hiện thu các khoản đóng góp đầu năm học theo đúng quy định, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định. Trong tháng, đã tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân”  tại các trường PTTH, Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài, từng bước xây dựng xã hội học tập.

Công tác y tế: ngành Y tế đã chủ động giám sát tình hình các bệnh dịch, chỉ đạo các đơn vị y tế chủ động phòng chống dịch, tăng cường công tác y tế dự phòng, duy trì tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, do đó trong tháng trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra. Công tác tuyên truyền phổ biến Luật An toàn thực phẩm, truyền thông phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện thường xuyên. Công tác thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống được triển khai tích cực. Trong tháng không có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Văn hoá, xã hội: trong tháng 10/2018, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật chào mừng các sự kiện quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đoàn Lãnh đạo Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc; Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ Tuyên dương Nữ công nhân viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc; Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Kiểm tra Đảng; Chào mừng ngày Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chào mừng Liên hoan thanh niên tiên tiến Đoàn khối CCQ tỉnh, thành phố phía bắc lần thứ XIII, Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ V,... góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, các cơ quan chức năng đã tổ chức tốt các đợt kiểm tra, tăng cường việc chấp hành pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh; Công tác tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông được đẩy mạnh, qua đó đã phát hiện, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn như: tránh vượt sai quy định, chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, vi phạm về nồng độ cồn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được thực hiện thường xuyên qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân và hạn chế tai nạn giao thông trên toàn tỉnh./.

Thang Thu Hiền
Chuyên viên Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :