Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

29/08/2018

Tháng 8/2018, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh trật tự trên địa bàn được tăng cường và ổn định. Kết quả một số ngành, lĩnh vực chủ yếu như sau:

Sản xuất Nông – Lâm nghiệp và Thuỷ sản

Trồng trọt: Hiện nay toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành diện tích gieo trồng vụ mùa. Tính đến 20/8/2018, tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa đạt 33.774 ha, giảm 3,47 % so với cùng kỳ (Nguyên nhân giảm do một số diện tích được chuyển mục đích sử dụng, xây dựng các công trình; mặt khác, một số diện tích trũng người dân sợ ngập không cấy mà để lúa tái sinh; ngoài ra còn một số diện tích bỏ trống không gieo trồng do hiệu quả không cao). Trong đó: diện tích lúa đạt 25.817 ha, giảm 2,82%; ngô đạt 2.071 ha, giảm 3,36%; khoai lang đạt 247 ha, giảm 5,36%; đỗ tương đạt 140 ha, giảm 4,76%; lạc đạt 427 ha, giảm 2,51%; rau xanh các loại đạt 2.055 ha, giảm 5,17% so với vụ mùa năm 2017...Để bảo vệ an toàn cho sản xuất, giành vụ mùa thắng lợi, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, hướng dẫn bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm các loại sâu bệnh, kịp thời có các biện pháp phòng trừ đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Chăn nuôi: Tình hình sản xuất chăn nuôi trong tháng được duy trì ổn định và phát triển, giá bán các sản phẩm từ chăn nuôi ở mức khá cao nên người chăn nuôi yên tâm sản xuất. Riêng chăn nuôi lợn, do giá lợn hơi hiện nay tăng cao nên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung theo dõi sát diễn biến thị trường để cung cấp thông tin kịp thời và đưa ra cảnh báo cho người chăn nuôi nhằm ổn định sản xuất và thị trường. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt. Công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch của cơ quan chức năng được tăng cường và thực hiện nghiêm túc; thực hiện đầy đủ các quy trình, trình tự, thủ tục trong quá trình kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật đã tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất.

- Lâm nghiệp: Trong tháng 8/2018, các đơn vị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tập trung hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2018 đã được giao. Diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn tỉnh ước đến tháng 8/2018 đạt 608,1 ha, bằng 93,55% kế hoạch năm, tăng 2,79% so với cùng kỳ năm 2017. Diện tích rừng trồng năm 1, năm 2, năm 3 được chăm sóc thường xuyên là 510 ha; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 9.758,1 ha; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 1,31 triệu cây, tăng 524,9 nghìn cây so với cùng kỳ, do năm nay các địa phương tích cực, chủ động thực hiện trồng ngay từ đầu năm để phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch 1,6 triệu cây đã đề ra.

- Thuỷ sản: Sản xuất thủy sản trong tháng Tám có nhiều thuận lợi, thời tiết mưa nhiều đủ nước cho nuôi trồng; các vùng nuôi thủy sản có nguy cơ bị ngập úng được kiểm tra, rà soát kỹ, đồng thời các hộ sản xuất thủy sản đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản tính đến hết tháng 8/2018 ước đạt 6.134,2 ha, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, sản lượng thuỷ sản ước đạt 1.883 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ; số lượng con giống sản xuất đạt 167,2 triệu con, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2018 chỉ tăng nhẹ với 0,26% so với tháng trước; nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng khá cao với 15,19%. Trong đó, một số ngành có mức tăng trưởng khá cao như ngành sản xuất xe có động cơ với 34,75%, ngành sản xuất sản phẩm điện tử tăng 26,32%, ngành sản xuất trang phục tăng 25,13%, sản xuất và chế biến thực phẩm tăng 17,05% so với cùng kỳ năm 2017... Tính chung tám tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,90% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng 5,43%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 13,88%, sản xuất và phân phối điện nước tăng 29,80%, ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải giảm 4,43%.

Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất trong tháng đều tăng so với tháng trước, trong tháng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sản xuất được: 20,15 nghìn tấn thức ăn gia súc gia cầm, tăng 17,05%; 602 ngàn đôi giày thể thao, tăng 42,38%; 11,15 triệu m2 gạch ốp lát, tăng 3,38%; 2.056 máy điều hòa không khí, tăng 2,85%; 5.181 xe  ô tô các loại, tăng 34,75%;192,5 nghìn xe máy các loại, tăng 4,86%, doanh thu linh kiện điện tử đạt 5.470 tỷ đồng, tăng 26,32% so với cùng kỳ tháng 8/2017 ....Tính chung tám tháng đầu năm, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 161,11 nghìn tấn thức ăn gia súc, tăng 14,07% so cùng kỳ; 3.840 ngàn đôi giày thể thao, tăng 10,98%; 80, 4 triệu m2 gạch ốp lát, giảm 0,32%; 14.569 máy điều hòa không khí, tăng 12,72%; 41.185 xe ô tô các loại, tăng 20,57%; 1.373,67 nghìn xe máy các loại, tăng 10,34%; doanh thu linh kiện điện tử đạt 36.650 tỷ đồng, tăng 20,17% so với tám tháng đầu năm 2017...

Đầu tư, xây dựng: Tháng 8/2018, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước đạt 479,83 tỷ đồng, tăng 2,29% so với tháng trước và đạt 56,04% so với kế hoạch năm 2018. Lũy kế đến hết tháng 8/2018, vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước thực hiện đạt 3.508,3 tỷ đồng, giảm 1,88% so với cùng kỳ năm 2017.

Các ngành dịch vụ: Tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước, tăng khá cao so với cùng kỳ và tăng ở tất cả các nhóm ngành cũng như thành phần kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 8/2018 dự kiến đạt 4.013 tỷ đồng, tăng 16,21% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung tám tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 30.029 tỷ đồng, tăng 11,41% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng Tám, tổng khối lựợng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh ước đạt 2,61 triệu tấn, tăng 1,16% so với tháng trước và tăng 1,44% so với cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 166,2 triệu tấn.km, tăng 1,09% so với tháng trước và tăng 4,17% so với cùng kỳ. Khối l¬ượng hành khách vận chuyển trong tháng ¬ước đạt 2,21 triệu ngư¬ời, so với tháng trước giảm 0,11%, so cùng kỳ năm trước 4,05%; luân chuyển đạt 161,86 triệu ngư¬ời.km, so với tháng trước giảm 0,45%, so cùng kỳ năm trước giảm 2,71%. Tổng doanh thu vận tải tháng 8/2018 ước đạt 323 tỷ đồng, tăng 1,69% so tháng trước và giảm 1,19% so cùng kỳ. Tính chung tám tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 2.553 tỷ đồng, tăng 6,89% so cùng kỳ năm 2018.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội:

Các hoạt động văn hóa xã hội: Chào mừng 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí... Tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời xây dựng các cụm pano, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước và cách mạng, thành quả đấu tranh của thế hệ đi trước; hiểu rõ hơn về cách mạng Việt Nam, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Về y tế: ngành Y tế đã chủ động giám sát tình hình các bệnh dịch, chỉ đạo các đơn vị y tế chủ động phòng chống dịch, tăng cường công tác y tế dự phòng, duy trì tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, do đó trong tháng trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra. Công tác tuyên truyền phổ biến Luật An toàn thực phẩm, truyền thông phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện thường xuyên. Công tác thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống được triển khai tích cực.

Về giáo dục: Công tác chuẩn bị  khai giảng năm học mới 2018-2019 được triển khai tích cực, hiện nay chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chỉnh trang, vệ sinh trường lớp đang được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tập trung hoàn tất, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho năm học mới. Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 29 BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua thành các hoạt động thường xuyên của ngành.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, các cơ quan chức năng đã tổ chức tốt các đợt kiểm tra, tăng cường việc chấp hành pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh./.

Thang Thu Hiền
Chuyên viên Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :