Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Quý I/2018

23/03/2018

Quý I/2018 tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh 2010) ước tăng 6,81% so với cùng kỳ, trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,38%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 11,53%; các ngành dịch vụ tăng 7,25%. Các lĩnh vực văn hoá xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:

Sản xuất Nông lâm nghiệp thủy sản triển khai trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018… Do đó sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, dịch bệnh cây trồng và gia súc, gia cầm được kiểm soát. Sản xuất Vụ Đông toàn tỉnh gieo trồng được 17.784,4 ha, đạt 86,75% so với kế hoạch, giảm 5,29% so với cùng kỳ. Diện tích, năng suất và sản lượng 1 số cây trồng như ngô, ra các loại giảm so cùng kỳ. Vụ xuân tính đến ngày 05/3/2018, toàn tỉnh ước gieo trồng được 37.946,3 ha, đạt 90,34% so với kế hoạch, bằng 96,52% so với cùng kỳ. Chăn nuôi quý I tiếp tục ổn định và đáp ứng đủ nhu cầu sản phẩm chăn nuôi trong dịp tết Nguyên đán. Sản xuất lâm nghiệp tập trung vào công tác trồng và chăm sóc rừng, ước quý I trồng được 92,5 ha rừng tập trung, đạt 15,4% kế hoạch năm và tăng 2,78% so với cùng kỳ. Sản lượng thuỷ sản quý I ước đạt 4.894,6 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Quý I/2018 có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp (theo giá SS 2010) ước đạt 42.215 tỷ đồng, tăng 11,46% so với cùng kỳ và đạt 22,2% so với kế hoạch năm. Một số sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: Xe ô tô các loại ước đạt 10.660 xe ô tô các loại, tăng 3%; Gạch xây dựng ước đạt 230 triệu viên, tăng 5,3%; quần áo ước đạt 29.000 ngàn cái, tăng 18,5%; gạch ốp lát ước đạt 17.400 ngàn m2, tăng 13,3%; linh kiện điện tử ước đạt 360 triệu sản phẩm tăng 18,2%; xe máy ước đạt 420.000 chiếc tăng 2,1%…

Các ngành dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của sản xuất, tiêu dùng và đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 10.139 tỷ đồng, tăng 7,47% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ lữ khách ước đạt 811 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm… phát triển ổn định. Tổng nguồn vốn huy động quý I/2018 ước đạt 62,730 nghìn tỷ đồng, tăng 1,44% so với cuối năm 2017. Dư nợ cho vay đạt 52,95 nghìn tỷ đồng, tăng 0,21% so cuối năm 2017.

Về thực hiện vốn đầu tư phát triển: Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển được giao tính đến 31/3/2018 là 5.555,419 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách địa phương 5.327,2 tỷ đồng; NSTW 437,219 tỷ đồng. Tổng vốn giải ngân ước đạt: 785 tỷ đồng, bằng 70,1% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.910 tỷ đồng, đạt 23,3% so với dự toán, tăng 2,05% so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa đạt 6.000 tỷ đồng, đạt 22,5% so với dự toán, tăng 0,07% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 2.405,6 tỷ đồng, đạt 14,5% so với dự toán, giảm 21,82% so với cùng kỳ.

Tình hình phát triển doanh nghiệp: Doanh nghiệp dân doanh thành lập mới trong qúy I là 305 doanh nghiệp, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước; tổng số vốn đăng ký đối với các doanh nghiệp thành lập mới đạt 1.000 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước: Trong quý hoàn thành thủ tục thực hiện bán và bàn giao 01 doanh nghiệp cho nhà đầu tư. Chuẩn bị các bước để thực hiện thoái vốn nhà nước tại 02 doanh nghiệp. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh.

Thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khả quan với 18 dự án Đầu tư mới và 10 lượt dự án đầu tư tăng vốn đầu tư. Trong đó vốn FDI thu hút mới đạt 45 triệu USD, bằng 52,52% so cùng kỳ; vốn DDI thu hút mới đạt 1.578,11 tỷ đồng, tăng 143,63% so với cùng kỳ. Trong quý có thêm 12 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm 5 dự án DDI và 7 dự án FDI).

Khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình tiếp tục được quan tâm và triển khai ngay từ đầu năm. Các đề tài nghiên cứu khoa học và đề tài triển khai thực nghiệm được thực hiện theo hướng tập trung, lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chí đánh giá. Công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường ứng dụng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Công tác phát thanh truyền hình, hoạt động các cơ quan báo chí, bản tin, trang TTĐT, ...trên địa bàn tỉnh đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Môi trường đô thị, nông thôn tiếp tục được áp dụng các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm,... gắn với việc xây dựng nông thôn mới… Đã từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bồi thường-GPMB, thu hút đầu tư...

Hoạt động Giáo dục - Đào tạo được thực hiện theo hướng đổi mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 27/1/2014 của Tỉnh Uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH trong điều kiện nền kinh tế thị trường XHCN và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết Hội nghị TW 9 (khóa XI): “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng cải thiện chất lượng, đặc biệt trong dịp Tết Cổ truyền, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn quan tâm kiểm tra, giám sát. Ngành Y tế duy trì chế độ trực 24/24 giờ đảm bảo sơ cứu, cấp cứu kịp thời; các biện pháp dự phòng, phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ nên không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn.

Lĩnh vực Văn hoá - thể thao được tăng cường. Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tổ chức lễ hội truyền thống diễn ra sôi nổi, đa dạng, đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, đúng quy định. Đặc biệt đã tổ chức thành công các hoạt động văn hóa nghệ thuật, chương trình văn nghệ đặc sắc và các lễ hội trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Công tác giải quyết lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp, các ngành chủ động tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, các gia đình thuộc diện chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn… góp phần động viên, thăm hỏi kịp thời các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh yên tâm đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc.

Cải cách hành chính và công tác Tư pháp được triển khai tích cực. Tiếp tục nâng cao chất lượng, vận hành hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban hành chương trình công tác Tư pháp năm 2018 và kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018…

Các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh như: Hội cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên,…đã phối hợp tốt với các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chăm lo giúp đỡ các hộ nghèo trong việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hoạt động cứu trợ, đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm thi đua làm kinh tế giỏi góp phần đảm bảo an sinh và phát triển kinh  tế - xã hội của tỉnh.

Công tác quân sự địa phương được triển khai nghiêm túc theo chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu năm 2018. Tỉnh đã tổ chức lễ giao, nhận quân 2018 diễn ra nhanh, gọn, trang trọng, an toàn với quân số 1.950 người, đảm bảo 100% quân số giao đầy đủ cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 2.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018. Công tác phòng cháy, chữa cháy được duy trì sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra./.

Thang Thu Hiền
Chuyên viên phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :