Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2016

23/09/2016

Chín tháng năm 2016, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,69% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 2,49%; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,31%; ngành dịch vụ tăng 6,31% và thuế sản phẩm tăng 10,98%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục ổn định và phát triển. Trồng trọt, chịu ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi như  rét đậm, rét hại vào cuối vụ đông; đầu vụ xuân có nhiều ngày nền nhiệt độ cao và ngập úng lúa chiêm đang trong thời kỳ thu hoạch, vụ mùa ảnh hưởng cơn bão số 3 gây thiệt hại trên gần 6 nghìn ha lúa và rau màu, trên 1,7 nghìn ha thủy sản,… do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất; tuy nhiên năng suất hầu hết các loại cây trồng vẫn tăng. Chăn nuôi nhìn chung ổn định và phát triển, quy mô và sản lượng của đàn bò, đàn lợn và gia cầm có xu hướng tăng. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được quan tâm. Sản xuất thủy sản tăng trưởng cả diện tích và sản lượng so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đến nay, 24 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 đều đạt 11 tiêu chí trở lên, có thêm 1 huyện (huyện Bình Xuyên) được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân 9 tháng ước tăng 4,02% so cùng kỳ; hầu hết sản lượng các sản phẩm chủ yếu đều tăng, riêng sản lượng xe máy tiếp tục giảm so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, bán lẻ hàng hoá diễn ra sôi động; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 0,93% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng khá so cùng kỳ; kinh doanh du lịch tăng cả về số lượt khách và doanh thu; dịch vụ vận tải, dịch vụ thông tin và truyền thông tiếp tục phát triển; hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục góp phần hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng trưởng tín dụng tăng 16,9% so cuối năm 2015; nợ xấu chiếm tỉ lệ 1,51% trên tổng dư nợ.

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển được triển khai tích cực, công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thẩm định kế hoạch đấu thầu, giám sát đầu tư, quyết toán, phân bổ vốn, giải ngân,... được tỉnh quan tâm, đưa nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư XDCB, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thuộc kế hoạch năm 2016. Thông qua Hội đồng thẩm định chủ trương của tỉnh đã cắt giảm nhiều do không cân đối được nguồn hoặc chưa thực sự cần thiết đầu tư và cắt giảm tương đương 18,3% tổng mức đầu tư do cơ quan đề xuất chủ trương trình; 100% kế hoạch đấu thầu đúng thời hạn hoặc xong trước thời gian quy định; thông qua thẩm tra quyết toán đã tiết kiệm 61 tỷ đồng, giảm 3,36 % so với giá trị chủ đầu tư trình.

Công tác phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản được quán triệt theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Tính đến 30/9/2016, nguồn vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý là 6,889 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn ước bằng 52,7% kế hoạch và bằng 79% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ. Các khoản chi ngân sách được quản lý và thực hiện tiết kiệm triệt để, ước tổng chi ngân sách đạt trên 8,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so cùng kỳ.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai tích cực, đã có 54 dự án được quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư, gồm 30 dự án DDI, 24 dự án FDI và có thêm 45 dự án đi vào hoạt động gồm 30 dự án DDI và 15 dự án FDI. Vận động nguồn vốn ODA được thực hiện tốt, giải ngân vốn ODA ước đạt 560 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng ước đạt 83 tỷ đạt 54% kế hoạch, vốn ODA ước đạt 474 tỷ đồng bằng 115% kế hoạch.

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp đang được hồi phục, số doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới tăng cao về số lượng và số vốn đăng ký so với cùng kỳ  (tăng 30% về số lượng và tăng 85% về vốn đăng ký). Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước được triển khai tích cực theo chương trình, kế hoạch.

Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được thực hiện hiệu quả. Các mô hình khoa học và công nghệ tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả vào hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Công tác đo đạc lập bản đồ được đẩy mạnh. Công tác thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất được triển khai tích cực. Hoạt động quản lý địa chất, khoáng sản được quản lý chặt chẽ, nhất là hoạt động khai thác cát, sỏi. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được quan tâm.

Công tác lập quy hoạch, phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là quy hoạch xây dựng, 9 tháng 2016 có nhiều quy hoạch được phê duyệt và công bố.

Hoạt động giáo dục và đào tạo được thực hiện theo hướng đổi mới. Chất lượng giáo viên tiếp tục được nâng lên. Đầu tư cơ sở vật chất từng bước được điều chỉnh giữa các cấp học cho phù hợp. Phân luồng học sinh sau THCS được duy trì, cơ bản đáp ứng được lộ trình mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS của tỉnh đã đề ra. Chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh được nâng lên, học sinh giỏi ổn định ở mức cao. Hoạt động quản lý ở các cấp học được chú trọng, đặc biệt trong công tác đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển giáo trình và tài liệu học tập. Kết quả thi THPT quốc gia năm 2016, Vĩnh Phúc là một trong 8 tỉnh có điểm bình quân các môn cao nhất Cả nước

Các hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra sôi nổi, đa dạng nhằm chào mừng các ngày lễ, sự kiện của đất nước, của tỉnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tốt. Phong trào thể dục thể thao được nâng cao cả về chất lượng và số môn tập luyện; Tỉnh đã tổ chức thành công hội khỏe phù đổng cấp tỉnh năm 2016 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực 2, đoàn Vĩnh Phúc xếp thứ 3 toàn đoàn. Đăng cai và tổ chức thành công giải bóng chuyền nữ Châu Á năm 2016.

Hoạt động các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản các ấn phẩm, trang thông tin điện tử đã bám sát định hướng tuyên truyền và các chủ đề trọng tâm của đất nước và của tỉnh.

Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là việc đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi. Công tác khám, chữa bệnh được cải thiện ở cả 3 tuyến. Chỉ đạo ngành y tế chủ động theo dõi, giám sát thường xuyên các bệnh dịch nhằm phát hiện các trường hợp mắc bệnh sớm nhất, tổ chức cách ly và điều trị kịp thời cho người bệnh. Xây dựng và hoàn thiện một số đề án ngành y tế như:  Đề án tinh giản biên chế, kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, đề án kết hợp giữa Trường Trung cấp Y tế và các cơ sở thực hành; đề án phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Vĩnh Phúc 2016-2020,... Các chương trình mục tiêu tiếp tục được duy trì, triển khai có hiệu quả. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Xã hội hóa trong lĩnh vực y tế đạt được kết quả tích cực.

Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thường xuyên. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 17,5 nghìn lao động, tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 79,6% kế hoạch, riêng xuất khẩu lao động tăng 19,5% và đạt 53,7% kế hoạch. Chế độ, chính sách cho các đối tượng được thực hiện theo quy định. Các chế độ BHXH, BHYT được giải quyết kịp thời.

Tình hình an ninh tôn giáo và an ninh nông thôn được giữ vững. Công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh. Số vụ tai nạn, số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Công tác quân sự địa phương: Tỉnh đã tổ chức giao quân đủ, chất lượng với 2.100 chiến sỹ. Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 3 cấp năm 2016 vào tháng 10/2016. Ban chỉ đạo tỉnh đã tiến hành tổng kết Đề án Xây dựng khu vực phòng thủ và Đề án Phòng thủ dân sự. Chương trình bồi dưỡng kiến thức về an ninh, quốc phòng cho các đối tượng được tổ chức tốt. Lực lượng vũ trang thường xuyên triển khai huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và tư pháp: Công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị đã được thực hiện đúng theo các quy định theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức thành công, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì ở các cấp, các ngành; kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh, Vĩnh Phúc xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Quản lý nhà nước về tư pháp được triển khai có trọng tâm, trọng điểm./.

Nguyễn Thế Anh
Chuyên viên phòng Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :