Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016

28/04/2016

Tháng Tư năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định và phát triển; sản xuất nông nghiệp, các địa phương đang tập trung chăm sóc các cây trồng vụ Xuân; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng nhẹ so cùng kỳ; Các ngành dịch vụ đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được tăng cường và ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Một số kết quả cụ thể như sau:

Sản xuất nông, lâm nghiệp và Thuỷ sản: Thời tiết diễn biến tương đối phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp; cùng với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh được triển khai, đã kịp thời động viên, khích lệ nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất. Đến nay đã cơ bản cơ bản gieo trồng xong các loại cây trồng chính, một số loại cây có khung thời vụ muộn như sắn, mía vẫn tiếp tục được gieo trồng; công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được triển khai tích cực.

Về trồng trọt: Tính đến hết ngày 15/4/2016, toàn tỉnh đã gieo trồng được 39.855 ha ha cây vụ xuân, bằng 94,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đã cấy đạt 30.184 ha, giảm 2,13% so với cùng kỳ; Ngô đạt 2.361 ha bằng 97,28%; cây Lạc đạt 2.086 ha bằng 90,97%; rau xanh đạt 1.975 ha, tăng 85,24% so cùng kỳ năm trước.

Chăn nuôi trên địa bàn diễn ra ổn định. Hiện nay giá bán sản phẩm đang có lợi cho người sản xuất nên việc đầu tư, mở rộng quy mô nuôi tiếp tục được thực hiện. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ. Hiện nay, trong tỉnh đang tập trung tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2016. Đến nay đã tổ chức xong việc phun khử trùng tiêu độc môi trường trên phạm vi toàn tỉnh. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm được thực hiện chặt chẽ... Trong kỳ chưa phát hiện có dịch bệnh phát sinh.

Sản xuất Lâm nghiệp từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh trồng mới được 123 ha rừng trồng tập trung. Một số đơn vị sản xuất lâm nghiệp đang trong quá trình phát dọn thực bì, chuẩn bị hiện trường, chăm sóc vườn ươm để trồng rừng trong những tháng tiếp theo. Công tác chăm sóc và bảo vệ tiếp tục được tiến hành theo định kỳ, Công tác phòng, chống cháy rừng luôn được quan tâm, nên từ đầu tháng đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng nào.

Sản xuất thuỷ sản ở các địa phương đang tập trung tích nước và thả con giống cho vụ nuôi trồng thuỷ sản mới, các hộ tích cực đánh tỉa thả bù để cung cấp nguồn thuỷ sản cho thị trường. Ước bốn tháng đầu năm, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 5.087 ha, sản lượng đạt 6.143 tấn; sản xuất được 872 triệu con giống các loại, tăng 1,7% so với cùng kỳ.

Sản xuất Công nghiệp: Có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng Tư năm 2016 tăng 3,91% so với tháng trước và tăng 11,55% so với cùng kỳ, trong đó các ngành tăng giảm so với tháng trước và cùng kỹ như sau: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,5% và tăng 0,09%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,94% và tăng 11,66%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí t tăng 2,56% và tăng 1,19%. Bình quân 4 tháng đầu năm 2016, chỉ số IIP chỉ tăng 3,44% so cùng kỳ năm 2015. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng tháng Tư năm 2016: Xe ô tô các loại đạt 5.017 chiếc; xe máy đạt 153,48 ngàn chiếc; gạch ốp lát đạt 6.936 ngàn m2; thức ăn gia súc đạt 13,32 ngàn tấn;... Tính chung 4 tháng đầu năm 2016: Xe ô tô các loại đạt 18.326 chiếc tăng 16,56% so với cùng kỳ; xe máy đạt 604,63 ngàn chiếc giảm 7,69%; gạch ốp lát đạt 24.997 ngàn m2 tăng 0,96%; thức ăn gia súc đạt 60,54 ngàn tấn tăng 0,55% so với cùng kỳ;...

Các ngành dịch vụ chủ yếu: Tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng Tư có chiều hướng tăng khá ở một số nhóm ngành như: gỗ và vật liệu xây dựng; phương tiện đi lại; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình. Bên cạnh đó tình hình kinh doanh ở các ngành du lịch, dịch vụ tiêu dùng khác cũng có sự phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của đời sống xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 2.879 tỷ đồng, tăng 4,52% so tháng trước và tăng 5,98% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế cá thể tăng 7,46%; kinh tế tư nhân tăng 10,02%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bằng 81,66% so cùng kỳ năm trước.

Tính chung bốn tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 11.162 tỷ đồng, tăng 6,33% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành thương nghiệp thực hiện 9.569 tỷ đồng, tăng 6,31%; kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch 975 tỷ đồng, tăng 7,31%; các ngành dịch vụ khác 618 tỷ đồng tăng 5,23% so cùng kỳ. Tháng Tư năm 2016, chỉ số giá vàng tăng nhẹ 0,15% so với tháng trước, tăng 5,28% so cùng kỳ; chỉ số giá Đô la Mỹ cũng giảm nhẹ, giảm 0,31% so với tháng trước, tăng 11,36% so cùng kỳ. Bình quân bốn tháng đầu năm 2016, chỉ số giá vàng giảm 2,44% so với cùng kỳ, chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 12,57% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng Tư đạt 134,2 triệu USD, tăng 11,29% so tháng trước và tăng 9,96% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng Tư ước đạt 182,7 triệu USD, tăng 9,94% so với tháng trước và bằng 95,08% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 492 triệu USD, tăng 4,60% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 670,3 triệu USD bằng 95,27% so cùng kỳ năm 2015.

Hoạt động kinh doanh vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Tổng khối l¬ượng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng 4 ước đạt 2.401 ngàn tấn, luân chuyển 173.639 ngàn tấn.km, so với tháng trư¬ớc tăng 1,30% về tấn và tăng 1,31% về tấn.km; so với cùng kỳ năm trước tăng 2,87% về tấn và tăng 3,35% về tấn.km. Vận tải hành khách trong tháng đạt 2.389 ngàn người, luân chuyển 153.621 ngàn người.km, so tháng trước 2,93% về người và tăng 2,01% về người.km; so cùng kỳ năm trước tăng 1,88% về người và tăng 1,83% về người.km. Doanh thu vận tải tháng 4 đạt 299 tỷ đồng, tăng 3,91% so tháng trước và tăng 7,31% so cùng kỳ.

Một số vấn đề xã hội: Nhìn chung, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tiếp tục được ngành chức năng duy trì và triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động. Đặc biệt trước diễn biến phức tạp do virut Zika, tỉnh đã chỉ đạo tích cực các cấp, các ngành  đẩy mạnh tuyên truyền và tập huấn cho cán bộ y tế ở 137 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn-vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 18 năm 2016, Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động với chủ đề: "Doanh nghiệp, người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật an toàn, vệ sinh lao động”. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an toàn giao thông được đảm bảo nhất là trong dịp giỗ tổ Hùng Vương./.

Nguyễn Thế Anh
Chuyên viên phòng Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :