Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

07/01/2016

Năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định và phát triển, thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt cao, sản xuất lúa còn gặp khó khăn do thời tiết không thuận lợi và sâu bệnh phá hoại, năng suất, sản lượng giảm. Trong sản xuất công nghiệp, sản lượng sản phẩm xe máy, một trong những sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp có đóng góp lớn cho nguồn thu và tăng trưởng chung của tỉnh vẫn tiếp tục giảm mạnh, nhưng một số ngành. Kinh doanh thương mại và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được sự phát triển. Các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Một số kết quả cụ thể như sau:

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: Về trồng trọt: Cây hàng năm: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2015 đạt 96.845 ha, tăng 1,20% so với năm trước. Trong đó, tăng chủ yếu ở diện tích gieo trồng cây vụ đông, do tỉnh có chính sách hỗ trợ cho sản xuất trồng trọt cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân. Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu như sau: Diện tích lúa cả năm toàn tỉnh đạt 58.423 ha, giảm 0,29%; năng suất đạt 55,82 tạ/ha, giảm 1,26%; sản lượng đạt 326,1 ngàn tấn, giảm 1,54% so với năm 2014; ngô đạt 16.096 ha, tăng 6,64%; năng suất đạt 43,19 tạ/ha, tăng 1,19%; sản lượng đạt 69.525 tấn, tăng 7,92%. Tổng diện tích các loại cây lâu năm hiện có 8.320 ha, tăng 0,70% so với năm 2014. Trong đó, diện tích cây ăn quả là 7.779 ha chiếm 93,50% diện tích các loại cây lâu năm. Các loại cây ăn quả có diện tích tăng cao hơn so với cùng kỳ như: thanh long 155 ha, tăng 6,18%; chuối 1.860 ha, tăng 1,21%; nhãn 792 ha, tăng 1%... Một số cây ăn quả giống mới sau thời gian trồng thử nghiệm đã bước đầu đem lại hiệu quả và trở thành cây trồng chính đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con ở một số địa phương như cây na với diện tích 315 ha, cây chanh 103 ha...

Chăn nuôi năm 2015 trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi, giá thức ăn chăn nuôi giảm, giá bán các loại sản phẩm chăn nuôi tương đối ổn định và ở mức khá, mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi. Tại thời điểm 01/10/2015 số lượng: Đàn trâu có 20.162 con, giảm 1,51% so với cùng thời điểm năm trước, đàn bò có 102.950 con, tăng 3,66% (số bò lai tăng 4,40%, số bò sữa 8.733 con, tăng 28,20%), đàn lợn (không tính lợn sữa) có 547.739 con, tăng 7,50% (lợn thịt 454.263 con, chiếm 82,90%, lợn nái 92.130 con, chiếm 16,80% tổng đàn lợn), tổng đàn gia cầm có 8.283 nghìn con, tăng 4,62% so với cùng thời điểm (đàn gà 7.194 nghìn con, tăng 7,30 %; vịt, ngan, ngỗng 1.090 nghìn con), số lượng đàn gia cầm tăng là do trong năm không có dịch bệnh lớn nào xảy ra, mặt khác giá các sản phẩm gia cầm trong năm luôn ở mức có lãi cho người chăn nuôi nên các hộ đã tích cực đầu tư, mở rộng quy mô.

Diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn tỉnh năm 2015 đạt 643 ha, tăng 1,50% so với năm trước. Trong đó, rừng sản xuất 559 ha, rừng đặc dụng 26 ha, rừng phòng hộ 58 ha. Diện tích rừng được chăm sóc là 464 ha, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,06% so với năm trước. Công tác bảo vệ rừng của tỉnh luôn được các đơn vị và các địa phương duy trì thường xuyên song do thời tiết hanh khô ở những tháng đầu năm, giữa năm nắng nóng kéo dài nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy rừng, diện tích cháy 10,4 ha, so với năm trước giảm 11 vụ và giảm 3,6 ha.

Nuôi trồng thủy sản phát triển, không có dịch bệnh lớn xảy ra, chi phí trong nuôi trồng thủy sản không cao nên bà con tích cực đầu tư cũng như đi vào thâm canh tăng năng suất. Một số hộ tiếp tục nuôi trồng thuỷ sản khác như: ba ba, cá sấu nhưng có diện tích nhỏ. Diện tích nuôi trồng năm 2015 đạt 6.963 ha, tăng 0,29% so với năm trước (diện tích nuôi cá 6.803 ha chiếm 97,70% diện tích). Sản lượng thủy sản năm 2015 ước đạt 19.758 tấn, tăng 2,90% so với năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 17.781 tấn, tăng 3,44%; sản lượng khai thác đạt 1.977 tấn, giảm 1,69% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015 ước tăng 1,31% so với năm 2014. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 15,51%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,27%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 14,60%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải giảm 2,88% so với năm trước. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm đã có xu hướng hồi phục và lấy lại đà tăng trưởng. Một số ngành có mức tăng trưởng tương đối cao so với năm trước như: Ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 52,33%, đây là ngành có mức tăng cao nhất về quy mô. Sự phát triển của công nghệ thông tin trong những năm gần đây cùng với những chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt đã thu hút một số lượng lớn doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này góp phần đem lại giá trị cao cho toàn ngành; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 22,61%, nguyên nhân do nhu cầu sử dụng ô tô của người dân tăng lên, cùng với việc các nhà sản xuất liên tục đưa ra thị trường các mẫu xe phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng với giá cả hợp lý đã làm cho sản phẩm của ngành có mức tiêu thụ tốt trong năm, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp cho toàn ngành; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 17,24%.

Trong năm, 3 ngành công nghiệp có chỉ số giảm so với năm trước là: ngành dệt giảm 0,92%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và sử lý rác thải giảm 2,88%; ngành sản xuất phương tiện vận tải giảm 12,58%. Thực tế hiện nay, thị trường tiêu thụ xe máy đang ở mức bão hòa, số xe máy trên đầu người đã ở mức cao, nhu cầu mua sắm xe máy giảm làm cho sản lượng sản xuất giảm; kéo theo sản lượng của các doanh nghiệp tham gia công nghiệp phụ trợ như sản xuất phụ tùng xe máy bị sụt giảm đáng kể. Các ngành còn lại đều đạt mức tăng trưởng khá so với năm 2014. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mười một tháng tăng 6,96% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất xe có động cơ tăng 23,41%; ngành dệt tăng 15,64%; ngành sản xuất trang phục tăng 11,28%... Tại thời điểm 01/12/2015, chỉ số tồn kho giảm 4,39% so với tháng trước và tăng 12,61% so với cùng kỳ. Các ngành có chỉ số hàng tồn kho giảm so cùng thời điểm năm trước là: Ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 93,57%; ngành sản xuất xe có động cơ giảm 6,65%; ngành sản xuất trang phục giảm 11,44%. Một số ngành có xu hướng tăng như: Ngành dệt tăng trên 2 lần; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 37,06%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 9,15%...

Bán lẻ hàng hoá và các ngành dịch vụ: Tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được sự phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm 2015 Ước đạt 32.235 tỷ đồng, tăng 10,04% so với năm 2014. Trong đó: kinh tế nhà nư¬ớc thực hiện đạt 148 tỷ đồng, bằng 81,98% năm trước; kinh tế cá thể 18.037 tỷ đồng, tăng 10,76%; kinh tế tư nhân 12.280 tỷ đồng, tăng 10,13%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.732 tỷ đồng, tăng 5,62% so với năm 2014.

Kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh ổn định và tăng trưởng cả về khối lượng vận chuyển, luân chuyển và doanh thu do nhu cầu vận chuyển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng. Hoạt động vận tải đã đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đi lại của nhân dân. Vận tải hàng hoá đạt 25,19 triệu tấn, bằng 1.691 triệu tấn.km, tăng 8,26% về tấn và tăng 8,07% về tấn.km; vận tải hành khách đạt 21,01 triệu lượt hành khách, bằng 1.407 triệu hành khách.km, tăng 6,27% về hành khách và tăng 6,79% về hành khách.km. Doanh thu vận tải đạt 3.064 tỷ đồng, tăng 12,37% so năm 2014, trong đó doanh thu vận tải đường bộ đạt 2.651 tỷ đồng, tăng 11,35% và chiếm 86,52% tổng doanh thu vận tải trên địa bàn.

Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư: Ngay từ đầu năm các cấp, ngành đã chỉ đạo định hướng đầu tư tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng cơ bản nên đã hạn chế việc đầu tư dàn trải. Số công trình mới khởi công mới ít hơn, chủ yếu là đầu tư các công trình trọng điểm, các công trình dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới. Do vậy, nhiều dự án trọng điểm, dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới được tập trung đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự tính cả năm 2015, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 20.909,8 tỷ đồng tăng 7,61% so với năm trước; Trong đó, vốn Nhà nước Trung ương 208,6 tỷ đồng; vốn nhà nước địa phương 5.455,3 tỷ đồng; vốn ngoài nhà nước 10.937,6 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 4.236,1 tỷ đồng.

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư: Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, trong đó coi trọng hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ bằng giải pháp quan tâm và giải quyết ngay các khó khăn cho doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh. Thực hiện tổng kết Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2013-2015. Luật Đầu tư năm 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015) được chỉ đạo và triển khai tích cực. Kết quả, từ đầu năm đến cuối tháng 11/2015, tỉnh đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 67 dự án, tăng cao so với năm 2014 về số vốn đăng ký, vượt kế hoạch đề ra (Trong đó: 41 dự án DDI, với số vốn đầu tư đăng ký là 9.084,5 tỷ đồng, lũy kế đến cuối tháng 11/2015, toàn tỉnh có 598 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 43.969,9 tỷ đồng; 26 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký 264,37 triệu USD, luỹ kế đến cuối tháng 11/2015, trên địa bàn tỉnh có 202 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 3.207 triệu USD). Công tác vận động, thu hút các dự án ODA được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã chuẩn bị rất kỹ các nội dung tổ chức làm việc trực tiếp và tham gia các diễn đàn, hội thảo,… về chính sách của nhà tài trợ cũng như chính sách của Chính phủ.

Tài chính, tín dụng: Tỉnh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý thu, chủ động rà soát từng khoản thu, kiểm tra, thanh tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng bảo đảm đúng quy định, tăng cường biện pháp chống chuyển giá, xử lý nợ đọng, trốn thuế, kê khai không trung thực các khoản phải nộp NSNN, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,… đồng thời khai thác tốt các nguồn thu. Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015 đạt 24.293,5 tỷ đồng vượt dự toán đề ra, tăng 15,25% so với năm 2014. Chi ngân sách địa phương đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi của tỉnh, Ước cả năm đạt 21.162,7 tỷ đồng vượt dự toán và tăng 23,45% so với năm 2014.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Mặc dù điều kiện còn có nhiều khó khăn nhưng trong năm qua đã có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực xuất, nhập khẩu hàng hóa do vậy hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn có sự tăng trưởng khá. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015 ước đạt 1.593 triệu USD tăng 10,21% so năm trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.542 triệu USD, tăng 15,32 %; kinh tế trong nước 51 triệu USD, bằng 47,01%. Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2015 ước đạt 2.325 triệu USD, tăng 16,42% so với năm trư¬ớc. Trong đó, kinh tế trong nước đạt 150 triệu USD, tăng 44,27%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2.175 triệu USD, tăng 14,90% so năm trước. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị hàng nhập khẩu.

Các lĩnh vực xã hội:

Giáo dục, đào tạo: UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các ngành triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hệ thống cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được hoàn thiện. Mạng lưới giáo dục, đào tạo được mở rộng, quy mô và chất lượng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình tiểu học theo yêu cầu mới và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt cao (trên 99%); có nhiều học sinh, sinh viên đạt giải cấp quốc gia và khu vực, đặc biệt trong cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm 2015 - Khu vực phía Bắc, Vĩnh Phúc đạt 2 giải nhất và 5 dự án đạt giải toàn cuộc. Chất lượng phổ cập mẫu giáo cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học và phổ cập THCS tiếp tục được nâng lên.

Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng: Ngành Y tế triển khai thực hiện Kế hoạch thí điểm đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có trình độ ngoại ngữ đạt tiêu chuẩn; chủ động theo dõi, giám sát tình hình bệnh dịch, nhất là bệnh dịch MERS-CoV và dịch sốt xuất huyết; tập trung xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và xã; thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Công tác dân số, chăm sóc và bảo vệ trẻ em được triển khai một cách tích cực và đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động văn hoá, thể thao: Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tổ chức lễ hội truyền thống để chào mừng các ngày lễ của đất nước, của tỉnh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp được diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đúng quy định thu hút được đông đảo nhân dân tham gia như: Chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng và 65 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc; kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV; khai mạc vòng sơ khảo Liên hoan văn nghệ khu vực các tỉnh/thành phố phía Bắc; chào mừng Quốc khánh 02/9. Tổ chức đăng cai thành công Giải Việt dã Báo Tiền phong lần thứ 56 và hưởng ứng Lễ phát động ngày chạy Olimpic Việt Nam năm 2015.

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội: Công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh. Các tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy được tăng cường truy quét. Các vi phạm pháp luật về môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản được kịp thời phát hiện. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tính đến ngày 15/12/2015, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông làm 37 người chết và 21 người bị thương giảm lần lượt là 6%, 5,1%, 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2015 Vĩnh Phúc chịu ảnh hưởng của 5 đợt mưa lớn có kèm theo bão lốc làm 01 người chết, làm 31 ngôi nhà, 13 công trình phụ bị sạt lở, tốc mái; 106,5 ha lúa; 24,5 ha mạ; 1.540,8 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng; 6.595 m tường rào bị đổ 1.250 con gia cầm bị chết; 15.000 cây lấy gỗ bị đổ gãy; 6.783 m đường xe cơ cơ giới bị sạt lở, bị cuốn trôi… Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm ước tính 26.678 triệu đồng. Xảy ra 22 vụ cháy, thiệt hại ước tính khoảng 13.100 triệu đồng. Phát hiện 33 vụ vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, đã xử lý 33 vụ với tổng số tiền phạt 717 triệu đồng./.

Nguyễn Thế Anh
Chuyên viên phòng Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :