Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Quý I/2020 (26/03/2020)

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung các nguồn lực phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :