Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (15/12/2021)

Năm 2021, Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã kiểm soát tốt dịch bệnh, luôn là mô hình điểm về thực hiện mục tiêu kép trong cả nước, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021 tiếp tục ổn định, 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2021 (28/06/2021)

Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư trong nước tăng khá; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 (29/05/2021)

Trong những tháng đầu năm 2021, Việt Nam kiểm soát khá tốt tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển và đời sống nhân dân được ổn định. Tuy nhiên, từ 27/4 đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện và lan rộng nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó Vĩnh Phúc đã có nhiều ca bệnh nhiễm virus nCov.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Quý I/2021 (31/03/2021)

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch để triển khai với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” và những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 01 năm 2021 (02/02/2021)

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 01/CP-CP của Chính phủ ngày 01/1/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động và tập trung chỉ đạo triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :