Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 01 năm 2021 (02/02/2021)

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 01/CP-CP của Chính phủ ngày 01/1/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động và tập trung chỉ đạo triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2020 (30/12/2020)

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của Kế hoạch 05 năm 2016-2020, năm tổ chức Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 (27/08/2020)

Tháng 8/2020, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp ở các địa phương đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu vụ mùa; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng cao so cùng kỳ; các ngành dịch vụ đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được tăng cường và ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2020 (24/06/2020)

Tình hình kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 tuy có suy giảm so với cùng kỳ năm 2019 nhưng các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được đảm bảo.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 (28/05/2020)

Tháng Năm, cả nước đã bước sang giai đoạn mới trong phòng chống dịch Covid-19 sau hơn một tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng, UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội để dần đưa xã hội trở lại bình thường, trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế, thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :